Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Julia Brandes

Universitetslektor, biträdande

Avdelningen för algebra och
geometri
Telefon
Besöksadress
Chalmers tvärgata 3
41296 Göteborg
Rumsnummer
H4018
Postadress
41296 Göteborg

Om Julia Brandes

Mitt forskningsintresse ligger inom området analytisk talteori, i synnerhet tillämpningar av Hardy-Littlewoods cirkelmetod. Detta är en Fourieranalytisk metod för att uppskatta antalet lösningar av diofantiska ekvationer som utvecklades under 1920-talet. Men även om den grundläggande metoden är tämligen klassisk, så gör dess mångsidighet den till ett starkt verktyg som fortsätter att frambringa nya och spännande resultat. Dessutom, eftersom polynomekvationer intar en central plats i många matematikområden kan resultat erhållna med cirkelmetoden hitta tillämpningar inom ett brett fält av problem.

Se även http://www.chalmers.se/sv/personal/Sidor/brjulia.aspx