Länkstig

Helny Malmborg

Utbildningsadministratör

Psykologiska
institutionen
Telefon
Besöksadress
Haraldsgatan 1
41314 Göteborg
Postadress
Box 500
40530 Göteborg

Om Helny Malmborg

Utbildningsadministratör för:

 • Psykologprogrammet
 • Psykoterapeutprogrammet
 • Specialistkurser för yrkesverksamma psykologer

Arbetsuppgifter:

 • Behörigheter Canvas
 • Bokning av anpassning vid salstentamen för studenter med pedagogiskt stöd
 • Handläggning av kursplaner
 • Kurstillfällen i Gubas
 • Publicering av uppsatser i GUPEA
 • Reservantagning
 • Sekreterare i beredningsgrupp och programnämnd
 • Studieadministration i Ladok (ex. registrering och programhantering)
 • Tentamensadministration för alla kurser på institutionen
 • VFU-administration på psykologprogrammet