Länkstig

Enrico Tiozzo

Om Enrico Tiozzo

  • Ämne: Italienska
  • Akademisk grad: Dottore in filosofia

Bakgrund

Enrico Tiozzo doktorerade i filosofi vid Roms första universitet ”La Sapienza” 1970 med en publicerad avhandling om samspelet mellan litterära och filosofiska aspekter i Pär Lagerkvists romaner. Samma år blev han lektor i italienska vid GU, där han antogs som docent 2003 och befordrades till professor 2009. Hans undervisning omfattar alla nivåer.

Forskning

Hans tematiska och komparatistiska forskning inriktas främst på det tidiga 1900-talets italienska roman och särskilt på de författare som åtnjöt en stor popularitet strax före och delvis under fascismen, men som framför allt av politiska skäl blivit utraderade från landets litterära kanon efter andra världskriget. Under forskningsarbetet om dessa författarskap väcktes ett särskilt intresse för Guido da Veronas och Mario Marianis verk, vilka blev föremål för en mer ingående analys i särskilda monografier.

Tiozzo har också forskat i äventyrsintrigens struktur i 1700-talets italienska självbiografier och identifierat en huvudlinje som från Dantes komedi når ända fram till författare som var aktiva under andra delen av 1900-talet. Det starka intresset för 1900-talets historia och särskilt för kulturens och litteraturens villkor vid fascismens maktövertagande i Italien aktualiserades också i Tiozzos forskning kring mordet på Matteotti. Tiozzos följande projekt ägnades åt en undersökning av samtliga dokument bevarade vid Svenska Akademien avseende de italienska kandidaterna till Nobelpriset i litteratur 1901-1958.

Under 2009 återvände Tiozzos forskning till det tidiga 1900-talets italienska litteratur med ett större arbete om Michele Saponaros författarskap som för första gången analyserar en produktion som åtnjöt en stor kritisk framgång under författarens livstid för att sedan bli raderad ur kanon.

Under 2010-2011 kommer Tiozzo att ägna sig åt en undersökning av de italienska författarnas möjligheter och förmåga att i sina verk uttrycka kritiska synpunkter om fascismen under åren 1922-1943.

Under åren 2006-2010 har Tiozzo inbjudits som expert till ett stort antal vetenskapliga kongresser i Italien. Under 2007- 2009 har Tiozzo organiserat tre vetenskapliga kongresser vid GU i samarbete med det italienska utrikesdepartementet.