Länkstig

Elin Bernson

Forskare

Avd för obstetrik och gynekologi
Besöksadress
Journalvägen 6 kvinnoklin su/östra
41685 Göteborg
Postadress
Kvinnokliniken su östra
41685 Göteborg

Om Elin Bernson

Aktuell forskning

NK-cellsreglering vid ovarialcancer Syftet med projektet är att förstå hur NK-celler är reglerade vid ovarialcancer, och hur denna reglering påverkar kliniskt utfall vid sjukdomen. Projektet syftar även till att undersöka potentiella immunterapeutiska strategier som behandlingsalternativ vid ovarialcancer.