Länkstig

Christina Olsen Lundh

Universitetslektor, adjungerad

Juridiska institutionen
Besöksadress
Vasagatan 1
41124 Göteborg
Postadress
Box 650
40530 Göteborg

Universitetslektor, adjungerad

Juridiska institutionen
Besöksadress
Vasagatan 1
41124 Göteborg
Postadress
Box 650
40530 Göteborg

Om Christina Olsen Lundh

2004 anställdes jag som doktorand på juridiska institutionen. Samma år började jag undervisa, främst inom internationell miljörätt och EU:s miljörätt. Mitt avhandlingsarbete fokuserade på klimatfrågan i allmänhet och EU:s utsläppshandelssystem i synnerhet. Efter disputation i miljörätt fortsatte jag forska och undervisa på institutionen, sedermera som lektor i EU-rätt. Min forskning inriktade sig härefter mot olika typer av miljökvalitetsnormer.

Idag är jag docent i miljörätt och verksam på juridiska institutionen som gästlärare, främst som handledare och examinator inom examensarbetet. Mitt egentliga arbete har jag sedan 2014 som rådman på Vänersborgs tingsrätt, mark- och miljödomstolen.  Jag har behållit intresset för forskning och undervisning   och har uppdrag som ämnesansvarig för ämnet ”mark- och miljörätt” inom Domstolsakademin. På senare tid har intresset för art- och områdesskydd växt sig allt starkare liksom, som en naturlig följd av domstolsarbetet, intresset för processuella frågor. 

Forskningsområden

  • Mijörätt, EU:s miljörätt

Undervisningsområden

  • Miljörätt, EU-rätt