Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Charlotte Bringh

Universitetsbibliotekarie

Team Kundservice, Samhällsvetenskapliga
biblioteken
Besöksadress
Vasagatan 2A
41124 Göteborg
Postadress
Box 607
40530 Göteborg

Om Charlotte Bringh

Jag arbetar på Samhällsvetenskapliga biblioteket (men även på Pedagogiska och Ekonomiska biblioteken). Samhällsvetenskapliga biblioteket ansvarar för litteraturförsörjningen inom de samhällsvetenskapliga ämnesområdena. Här finns också en stor samling dagstidningar, varav de flesta är åtkomliga på mikrofilm.

Jag ingår i Team Kundtjänst och arbetar främst i bibliotekens informations- och lånediskar, samt med Lässerviceverksamheten på Samhällsvetenskapliga biblioteket - en service som riktar sig till studenter och forskare, som använder sig av anpassade och tillgängliggjorda medier för sina studier.