Länkstig

Cecilia Ihse

Kanslichef

IT-fakultetens
kansli
Besöksadress
Lindholmsplatsen 1
41296 Göteborg
Postadress
41296 Göteborg

Kanslichef

IT-fakultetens
kansli
Besöksadress
Lindholmsplatsen 1
41296 Göteborg
Rumsnummer
Kuggen plan 3
Postadress
41296 Göteborg

Om Cecilia Ihse

Samordningsansvar in- och utfasningsfrågor i lärarprogrammen 2001 och 2011. Utbildnings-planering och stöd för programsamordning och programråd. Stöd för Vägledningscentrum för lärarutbildning. Handläggare i kansliets arbetsgrupp för utbildningsledning.