Länkstig

Birgit Reizer

Administrativ samordnare

Administrativa
enheten
Besöksadress
Arvid wallgrens backe, Hus 1
41346 Göteborg
Postadress
Box 457
40530 Göteborg

Om Birgit Reizer

Jag samordnar och administrerar ett flertal interprofessionella moment inom Sahlgrenska Akademin, t ex Interprofessionella dagen om mänskliga rättigheter och rätt till hälsa där 5-700 förstaårsstudenter från ett tiotal program deltar varje termin, IPL Team där sistaårsstudenter från flera olika program deltar varje termin, Sim IPL där läkar- och sjuksköterskestudenter simulerar akutvård tillsammans, Temadagen om makt, normer och samarbete mm. Jag är även administrativt stöd för IPL-kommittén vid Sahlgrenska Akademin.

Jag arbetar också med administrativ samordning på Kliniskt träningscenter (KTC), bl a som administrativt stöd för KTC styrgrupp och KTC referensgrupp.

Jag är arbetsmiljöombud (AMO) för den administrativa enheten och huvudarbetsmiljöombud (HAMO) på Institutionen för vårdvetenskap och hälsa.