Länkstig

Annika Göök

Utbildningssamordnare

Institutionen för medicin, Administrativ
enhet
Telefon
Besöksadress
Medicinaregatan 3, plan 5
41390 Göteborg
Postadress
Box 428
40530 Göteborg

Om Annika Göök

Jag arbetar med att samordna och ge stöd till institutionens utbildningskommitté och ledning i planering, uppföljning, kvalitetssäkring och utveckling av institutionens utbildningar på grundnivå och avancerad nivå. Jag ger också stöd kring regler och rutiner till institutionens lärare och administratörer för planering, genomförande och utveckling av program och kurser.

Välkommen att kontakta mig om du har utbildningsfrågor gällande: • institutionens program och kurser • utbildningskommittén för medicin • kursplaner och utbildningsplaner • ärenden till institutionens ledningsgrupp • regler, rutiner och handläggningsordningar