Länkstig

Anna Thorén

Pedagogisk utvecklare

PIL Pedagogisk utveckling och interaktivt
lärande
Besöksadress
Västra Hamngatan 25
41117 Göteborg
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Anna Thorén

Arbetar som pedagogisk utvecklare vid PIL-enheten. Mina tidigare yrkeserfarenheter är arbete som lärare i alla skolformer från grundskola, vuxengymnasium och högre utbildning har i denna tjänst förenats med yrkeserfarenheter som pedagog inom distansutbildning, men även i digitaliseringen av en industrikoncern från millennieskiftet fram till 2008. Jag var då anställd av IT-avdelningen men verkade inom alla delar av företaget och kunde bidra med kunskaper om vad den digitala tekniken möjliggjorde i form av verksamhetsutveckling.

Sedan 2010 har jag varit verksam vid tre olika lärosäten; som adjunkt i pedagogik vid Högskolan i Skövde, doktorand vid Örebro Universitet och adjunkt i högskolepedagogik med inriktning nätbaserat lärande vid Högskolan i Borås.