Länkstig

Anna Thorén

Pedagogisk utvecklare

PIL Pedagogisk utveckling och interaktivt
lärande
Besöksadress
Västra Hamngatan 25
41117 Göteborg
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Anna Thorén

Den 1 augusti 2021 började jag min tjänst som pedagogisk utvecklare vid PIL-enheten. Mina tidigare yrkeserfarenheter är arbete som lärare i alla skolformer från grundskola, vuxengymnasium och högre utbildning har i denna tjänst förenats med yrkeserfarenheter som pedagog inom distansutbildning, men även i digitaliseringen av en industrikoncern från millennieskiftet fram till 2008. Jag var då anställd av IT-avdelningen men verkade inom alla delar av företaget och kunde bidra med kunskaper om vad den digitala tekniken möjliggjorde i form av verksamhetsutveckling och nya affärsidéer.

Sedan 2010 har jag varit verksam vid tre olika lärosäten; som adjunkt i pedagogik vid Högskolan i Skövde, doktorand vid Örebro Universitet och adjunkt i högskolepedagogik med inriktning nätbaserat lärande vid Högskolan i Borås. Min högsta akademiska examen är en Magisterexamen i Pedagogik från 2014. Jag har även genomgått forskarutbildning (metodkurs, etikkurs, ämneskurser) för en Licentiat-examen men avbröt 2020 innan själva examen p.g.a. bristande forskningsmedel.

Jag bor i Göteborg, har två katter och två vuxna barn.