Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Anna Larsson

Personaladministratör

Institutionen för sociologi och
arbetsvetenskap
Telefon
Besöksadress
Skanstorget 18
41122 Göteborg
Rumsnummer
G217
Postadress
Box 720
405 30 Göteborg

Om Anna Larsson

Jag ansvarar för lag- och regelefterlevnad med tillhörande administration av:

 • Ledigheter, sjukfrånvaro och semester
 • Ersättningar, arvoden, utländska arvoden och timanställningar
 • Annan förekommande administration i personalsystemet Primula
 • Resor och utlägg
 • Lönekonteringar med tillhörande beräkningar för anställningens grundkontering, samt uppdatering av tjänsteplaneringar i Retendo Academic
 • Upprättande av beslutsunderlag, avtal och överenskommelser (inom myndigheten)
 • Uppföljningar
 • Behörighetsadministratör GUPAIDA (x-konto) och POP
 • Stöttning till institutionens ledning vid diverse ärenden gällande bland annat HR, ekonomi och bemanning.

Back-up när det gäller:

 • Interna transaktioner (fakturor, omföringar)
 • Kundreskontra
 • Kalkylering av undervisningsuppdrag vid förfrågan
 • Utlånande av nycklar och kort