Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Anne-Marie Cederqvist

Doktorand

Avdelningen ämnesdidaktik med inriktning naturvetenskap och
teknik
Besöksadress
Läroverksgatan 15
41120 Göteborg
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Anne-Marie Cederqvist

Mitt forskningsintresse ligger inom det teknikdidaktiska fältet och inom min avhandling studerar jag särskilt programmering i relation till teknikundervisning och tekniska lösningar. Ett övergripande mål i grundskolans teknikundervisning är att utveckla elevers förståelse av den teknik vi omges av i vardagen, vilken idag i stor utsträckning utgörs av digital teknik. Detta övergripande mål innefattar två riktningar; dels att kunna analysera befintliga tekniska lösningar utifrån struktur och funktion, men även att kunna utveckla egna tekniska lösningar vilka numera även ska kunna styras med programmering enl. senaste reviderade kursplanen i teknik. Även om programmering inom teknikämnet numera är ett obligatoriskt inslag har vi liten kunskap om hur undervisning kan organiseras kring detta innehåll för att utveckla elevers förståelse av programmering i relation till tekniska lösningar. Utgångspunkt i min avhandling är därför att undersöka elevers förståelser av programmerade tekniska lösningar, både när de identifierar och analyserar dem men även när de konstruerar egna som de styr med programmering. Jag använder mig bl.a. av en fenomenografisk ansats i mina studier för att få en fördjupad kunskap om elevers skilda förståelser. Resultatet från dessa studier förväntas kunna bidra med ämnesdidaktisk kunskap om dels hur elever konstituerar förståelse om programmerade tekniska lösningar och vad som är kritiskt att förstå, men även hur undervisning kan organiseras för att möjliggöra lärande kring detta innehåll.