Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Ann-Brith Strömberg

Professor Bitr

Avdelningen för tillämpad matematik och
statistik
Telefon
Besöksadress
Chalmers tvärgata 3
41296 Göteborg
Postadress
41296 Göteborg

Om Ann-Brith Strömberg

Ann-Brith Strömberg, docent i tillämpad matematik, tillhör forskargruppen i matematisk optimering. Hennes forskning behandlar modellering och lösnings av optimeringsproblem, inkluderande diskret, konvex icke-differentierbar, simuleringsbaserad och flermålsoptimering. En stor del av hennes forskning sker i samarbete med industri och inkluderar schemaläggning av underhåll och produktion, kombinatoriska designproblem med flera mål samt planering av transporter och energiproduktion. Ann-Brith är ordförande i MVs institutionskollegium; på fritiden ägnar hon sig åt familjen, friluftsliv och sång.

Se även http://www.chalmers.se/sv/personal/Sidor/ann-brith-stromberg.aspx