Länkstig

Ali Enayat

Professor emeritus

Avdelningen för lingvistik och
vetenskapsteori
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Ali Enayat

Jag har varit professor på FLoV sedan 2013. Innan jag kom till Göteborg arbetade jag som professor i matematik vid Institutionen för matematik och statistik vid American University, Washington, DC. Jag har även varit anställd vid Sharif University (Iran), Western Illinois University (USA), and San Jose State University (USA) och varit gästforskare vid IPM (Iran), the Department of Philosophy at Utrecht University (Nederländerna) och vid Mittag-Leffler Institute (Sverige).

Jag växte upp i Tehran, Iran och tog studenten 1976, tre år före iranska revolutionen. Min doktorsexamen i matematik avlade jag 1984 vid University of Wisconsin (Madison), med handledning av Ken Kunen (a thesis on models of set theory).

För mer information, publikationer, länkar med mera se den engelska versionen av sidan.