Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Workshop om den motivationella internalismens relevans

MMER-projektet vid Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori vid Göteborgs universitet har den 17-18:e augusti 2011 en workshop om den motivationella internalismens relevans.

Relationen mellan moraliska omdömen och motivation är ett centralt forskningsområde i metaetik, och har länge antagits ha implikationer för moraliska omdömens natur, innebörden hos normativa termer och möjligheten av objektiv sanning i moraliska frågor. Enligt en stark form av s k motivationell internalism är kopplingen mellan moraliska omdömen och motivation både intrinsikal och nödvändig: att uppfatta en handling som moraliskt fel är i sig att vara motiverad att inte utföra den. Tillsammans med en humeansk syn på motivation så har denna form av internalism ofta setts som oförenlig med former av moralisk kognitivism eller objektivism.

På senare tid har emellertid olika svagare former av internalism föreslagits. Målet med den här workshopen är att diskutera den motivationella internalismens relevans i ljuset av denna utveckling. Bland de inbjudna talarna finns både förespråkare av olika former av internalism och kritiker. Stort utrymme kommer lämnas till både formell och informell diskussion.

Schema:

Onsdag 17/8

10.30-10.45 Introduktion
10.45-12.00 Jon Tresan (Chapel Hill)
12.00-13.30 Lunch
13.30-14.45 Gunnar Björnsson (Linköping, Göteborg)
14.45-15.25 Kaffe
15.25-16.40 James Lenman (Sheffield)
17.00-18.25 John Eriksson (Göteborg)

Torsdag 18/8

10.45-12.00 Nick Zangwill (Durham)
12.00-13.30 Lunch
13.30-14.45 Ragnar Francén (Stockholm)
14.45-15.25 Kaffe
15.25-16.40 Michael Ridge (Edinburgh)
17.00-18.25 Caj Strandberg (Göteborg)


Ytterligare information om schema och lokal kommer anslås på http://www.phil.gu.se/mmer/MMER/workshop2.html.

Deltagande är kostnadsfritt men vi uppskattar anmälan per e-post till gunnar.bjornsson@gu.se före den 10/8 för att kunna anpassa lokalen.

Lunch betalar man själv, men den som vill äta lunch tillsammans med övriga kan anmäla intresse till john.eriksson@gu.se före den 10/8, så försöker vi boka bord som räcker till alla.

Workshopen organiseras av VR-projektet MMER och Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori vid Göteborgs universitet.