Bild
Bild på pipett i närbild
Foto: Anna-Lena Lundqvist
Länkstig

VR-bidrag till 14 projekt inom Naturvetenskap

Publicerad

Forskare vid Naturvetenskapliga fakulteten får drygt 52 miljoner kronor i etableringsbidrag och projektbidrag från Vetenskapsrådet inom utlysningen för Naturvetenskap och teknikvetenskap 2022.

Vetenskapsrådet har i dag fattat beslut om vilka ansökningar som har beviljats bidrag inom Naturvetenskap och teknikvetenskap 2022. 14 forskningsprojekt vid Naturvetenskapliga fakulteten beviljades bidrag.

Totalt beviljades drygt 1,2 miljarder kronor för åren 2022–2026. Av utdelade medel får forskare vid Naturvetenskapliga fakulteten drygt 52 miljoner kronor – vilket motsvarar drygt 4 procent av totalsumman.

Hela listan – forskarna som får bidrag

Följande personer vid fakulteten har beviljats bidrag inom utlysningen för Naturvetenskap och teknikvetenskap.

Projektbidrag

Marlene Jahnke, institutionen för marina vetenskaper
Ett hav av anpassningar - Test av modeller för att förutsäga individers fitness i en föränderlig miljö
Evolutionsbiologi

3 360 000 kronor

Jonas Warringer, institutionen för kemi och molekylärbiologi
Mekanismer bakom programmerade mtDNA deletioner och restaurering av intakt mtDNA
Genetik (medicinsk under 30107 och lantbruksvetenskaplig under 40402); Cellbiologi; Evolutionsbiologi
3 260 000 kronor

Hiroki Shibuya, institutionen för kemi och molekylärbiologi
Reglering av centrioler i den den hanliga meiosen hos däggdjur
Cellbiologi; Utvecklingsbiologi
4 832 000 kronor

Andrew Ewing, institutionen för kemi och molekylärbiologi
Analytiska metoder för att bestämma den dynamiska kemiska anatomin hos signalorganeller
Analytisk kemi
3 800 000 kronor

Laura Bristow, institutionen för marina vetenskaper
Dikväveoxids kretslopp i marina vatten: processer och reglerande faktorer
Geokemi; Oceanografi, hydrologi och vattenresurser
3 600 000 kronor

Julia Brandes, institutionen för matematiska vetenskaper
Diofantiska ekvationer mellan analys och geometri
Geometri; Matematisk analys
3 400 000 kronor

Christine Bacon, institutionen för biologi och miljövetenskaper
Biodiversitetens respons till människans påverkan
Evolutionsbiologi; Ekologi
3 580 000 kronor

Andreas Rosén, institutionen för matematiska vetenskaper
Glesa uppskattningar för randvärdesproblem
Matematisk analys
3 520 000 kronor

Carl-Johan Wallentin, institutionen för kemi och molekylärbiologi
Organiska katalysatorer i samverkan för molekylär komplexitet
Organisk kemi
3 600 000 kronor

John Fletcher, institutionen för kemi och molekylärbiologi
Kryogenisk multi-omic avbildning av inflammation och tumörens mikromiljö
Analytisk kemi; Biomedicinsk laboratorievetenskap/teknologi
3 800 000 kronor

Etableringsbidrag

Daniel Bojar, institutionen för kemi och molekylärbiologi
Upptäcker ett nytt reglerande motiv i medfödd immunitet med djupt lärande
Bioinformatik och systembiologi (metodutveckling under 10203); Biokemi och molekylärbiologi;  Immunologi (medicinsk under 30110 och lantbruksvetenskaplig under 40302)
4 000 000 kronor

Julia Morud Lekholm, institutionen för kemi och molekylärbiologi
Regulatoriska principer för informationsflöde i ett minimalt nervsystem
Biokemi och molekylärbiologi; Cellbiologi
4 000 000 kronor

Lars Martin Sektnan, institutionen för matematiska vetenskaper
Att hitta kanoniska metriker inom komplex geometri
Geometri; Matematisk analys; Algebra och logik
4 000 000 kronor

Stefan Bonaglia, institutionen för marina vetenskaper
Högupplösta mätningar av lustgas och metan i fjordar under global förändring
Geokemi; Oceanografi, hydrologi och vattenresurser; Klimatforskning
4 000 000 kronor