Bild
Två personer kramas genom en vägg av plast under covid-19 pandemin
Önskan att få vara varandra nära under pandemin är stark.
Foto: Yves Herman/Reuters
Länkstig

Visualisering av Covid-19-pandemin genom bilder och mem

Publicerad

Vi var många som i början av pandemin fascinerades av bilder från media över hela världen, där tomma gator och torg porträtterades, områden som normalt vimlar av människor. Christina Tente, ny doktorand i konst- och bildvetenskap, kommer nu bland annat genom bilder, fotografier och mem undersöka vad som hände med vår visuella kultur när samhällen började stängas ner till följd av pandemin.

Bild
Christina Tente
Christina Tente

– Mitt intresse för detta ämne började så snart den första avstängningen i Wuhan tillkännagavs, eftersom jag var fascinerad av bilderna från området under avstängningen. De stora tomma motorvägarna, folk på balkongerna, hela detta postapokalyptiska landskap som kännetecknas av en frånvaro av människor och en känsla av besudling, säger Christina Tente.

Tidigt in i pandemin började Christina skriva ner sina preliminära observationer. Hon noterade hur de bildliga uttrycken skulle utvecklas allt eftersom viruset kommer och går i vågor, och utvecklas och ändras i intensitet. Christina Tente kommer under sin doktorandtid undersöka den visuella kulturen till följd av den globala COVID-19 pandemin genom fotografier och fotografibaserade mem.

– Jag började samla in och arkivera fotografier som publicerades online och i tidningar. Så snart viruset nådde Europa började memen komma. Jag tyckte att hela denna situation - om än skrämmande - var väldigt intressant. Å ena sidan, fotografier som på ett eller annat sätt visualiserar ett osynligt hot, och å andra sidan de mest kreativa, cyniska, sarkastiska och självförakts-memen som medicin mot galenskapen, säger Christina.

En kommunarbetare desinficerar en moské för att förhindra spridningen av SARS-CoV-2-viruset före fredagsbönen
Desinfektion av en moské i Turkiet för att förhindra spridningen av SARS-CoV-2-viruset före fredagsbönen.
Foto: Chris McGrath/Getty Images

Christina vill skapa förståelse för hur det första året av pandemin har visualiserats och upplevts över hela Europa genom bilderna. Angelägen om att analysera estetiken och mönstren, samt spåra skillnaderna i fotografins visuella språk vill hon jämföra länder som haft stränga nedstängningar, såsom Grekland och Storbritannien, med länder med begränsningar och inte särskilt hårda åtgärder, som Sverige och Finland.

Fakta

Christina Tente är född 1992 i Grekland. Hon har en fil. kand. i journalistik och massmedier från Aristotle University of Thessaloniki (2015) och en masterexamen i film- och kulturstudier från Aten universitet (2017). Hon har också en masterexamen i visuell kultur från Lunds universitet (2020).

Tjänsten är ett samarbete mellan institutionen för kulturvetenskaper vid Göteborgs universitet och Hasselbladsstiftelsen, och planerad start är i september 2021. Handledare vid institutionen för kulturvetenskaper är Karin Wagner, och Louise Wolthers på Hasselbladsstiftelsen är bihandledare.