Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Vetenskapsmarschen lockade flera hundra deltagare

Publicerad

Målet för marschen var Götaplatsen där bland andra Göteborgs universitet rektor, Pam Fredman, höll tal. Foto: Johan Wingborg.Drygt 600 personer samlades på Gustaf Adolfs torg den 22 april för att delta i March for science, en internationell hyllning till vetenskap och forskning.
– Vi måste ständigt kämpa för vetenskapens status, den här marschen är bara början, förklarade Pam Fredman, rektor vid Göteborgs universitet som, tillsammans med bland andra Chalmers rektor, Stefan Bengtsson, talade på Götaplatsen.

Trummor, banderoller, plakat samt ballonger bidrog till den festliga stämningen när uppskattningsvis drygt 600 personer i lördags marscherade från Gustaf Adolfs torg för att visa sitt stöd för vetenskapen. I marschen deltog inte minst flera forskare från Göteborgs universitet.

Deltagare i March for Science. Foto: Johan Wingborg.– Det är självklart att ställa upp för vetenskapen, särskilt när forskningen är så ifrågasatt som den är idag, menade exempelvis statsvetaren Fredrika Lagergren Wahlin.

– En sådan här marsch har ett viktigt symbolvärde när alternativa fakta sprids över världen, också i Sverige, förklarade Joachim Sturve, docent i ekotoxikologi.

– Det är skrämmande att onyanserade och tveksamt grundade lösningar på komplexa problem har så stor attraktionskraft i dagens värld. Att delta i denna demonstration är ett sätt att markera ett försvar för det vetenskapliga förhållningssättet som handlar om att på ett systematiskt sätt pröva och ompröva våra kunskaper, utan att förlora komplexiteten och nyanserna, menade Cecilia Rosengren, docent i idé- och lärdomshistoria.

Målet för marschen var Götaplatsen där bland andra Göteborgs universitet rektor, Pam Fredman, höll tal. Hon berättade att hon är en av många som oroas över att vetenskap och fri forskning utmanas på så många håll runtom i världen.

– Vi som universitet måste ta ansvar för att människor har fortsatt högt förtroende för forskningen, det är något vi ständigt måste kämpa för.

Personer lyssnar på talare. Foto: Johan Wingborg.Chalmers rektor, Stefan Bengtsson, påpekade vikten av att föra vidare kunskap till nästa generation.

– Det handlar om att förse hela samhället med kunskap, det är inte en fråga bara för universitetsutbildade.

Övriga talare var företagsledaren Carl Bennet, Göteborgs kommunfullmäktiges ordförande Lena Malm, professorn i matematisk statistik Olle Häggström samt zoofysiologen Bethanie Carney Almroth.

Samtidigt som i Göteborg pågick liknande marscher i Stockholm, Uppsala, Umeå och Luleå, samt på drygt 600 andra platser runt om i hela världen. Initiativet kommer från USA och innebär ett sätt att stå upp för gränslös forskningsbaserad kunskap i en tid då alternativa fakta och ”fake news” blir allt vanligare.

Fakta
March for Science är en icke-politisk och icke-religiös manifestation för vetenskapens roll i samhället som arrangerades över hela världen den 22 april. I Sverige hölls manifestationer i Stockholm, Göteborg, Uppsala, Umeå och Luleå. Det var Vetenskapsfestivalen, där Göteborgs universitet ingår som en part, som samordnade arrangemanget i Göteborg.

Foto: Johan Wingborg