Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Värme bra för hälsan - men värmeböljor skadligt

Publicerad

Ju varmare det är på sommaren desto färre hjärtinfarkter i Göteborg – det har forskare vid miljömedicin på Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet visat. Men för första gången på 30 år har Göteborg i sommar upplevt värmeböljor, något som riskerar att bryta det goda sambandet.Gerd Sällsten och Lars Barregård, båda professorer vid arbets- och miljömedicin, har utgått från cirka 50 000 fall av hjärtinfarkt i Göteborg under 1985-2010 och jämfört antal hjärtinfarkter per dag med temperaturen under alla dagar – sommar som vinter.
De hade misstänkt att fler sjukdomsfall skulle inträffa sommartid när det var riktigt varmt - eftersom hälsoriskerna med värmeböljor är välkända. På vintern borde det vara tvärtom – låg värme skulle skydda mot hjärtinfarkt. Men forskarna fann att även på sommaren inträffade färre fall av hjärtinfarkt ju varmare det var – även de dagar när temperaturen var en bit över 20 grader. Studien redovisades nyligen i den vetenskapliga medicinska tidskriften PLOS One.

Mönstret brutet

Forskarnas förklaring är att i Göteborg nästan aldrig haft riktiga värmeböljor. SMHI definierar en värmebölja som att maxtemperaturen ska vara över 25 grader i skuggan minst fem dagar i sträck. Detta inträffade aldrig under 1985-2010, och inte heller 2011-2013. Där skiljer sig Göteborg från till exempel Stockholm och Malmö, som haft flera värmeböljor under perioden.

Nu har mönstret dock brutits. För första gången på 30 år har Göteborg de senaste veckorna haft inte bara en utan två värmeböljor. I början av juli var maxtemperaturen mer än 25 grader fem dagar i sträck och senare i månaden var den över 25 grader elva dagar i sträck. Det finns också en annan definition – en medeltemperatur över dygnet över 22 grader minst två dagar i sträck. Även med den definitionen hade Göteborg i juli 2014 två värmeböljor, tre och nio dagar i sträck.

Äldre känsligast

Gerd Sällsten och Lars Barregård anser att det är mycket sannolikt att värmeböljor orsakar ökad risk för sjukdomar och dödsfall – även i Göteborg. Äldre människor är känsligast, särskilt de som redan har någon kronisk sjukdom. Det är viktigt för dem att hålla sig i skuggan, vila och dricka mycket. Men värmeböljor har alltså tidigare varit ovanliga i Göteborg.

Men hur kommer det sig att göteborgarna har mindre risk att få hjärtinfarkt ju varmare det är – så länge det inte blir riktigt varmt? Forskarna tror att en solig sommardag med 21 grader varmt kan ha en positiv påverkan både på blodcirkulation och allmänt välbefinnande jämfört med en kylig regnig sommardag när det bara är 14 grader varmt.

Referens: Association between Ambient Temperature and Acute Myocardial Infarction Hospitalisations in Gothenburg, Sweden: 1985–2010.
Janine Wichmann 1), Annika Rosengren 2), Karin Sjöberg 3), Lars Barregard 1), Gerd Sallsten 1)
1) Department of Occupational and Environmental Medicine, Sahlgrenska University Hospital and University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden
2) Department of Molecular and Clinical Medicine, Sahlgrenska University Hospital and University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden,
3) IVL Swedish Environmental Research Institute, Gothenburg, Sweden

För mer information: