Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Världens största mangroveskog hotas av fördämning

Publicerad

Det största hotet mot den biologiska mångfalden i världens största mangroveregnskog är en ökad salthalt i vattnet. Även en ökande frekvens av svåra cykloner hotar regnskogen. Det visar en ny studie av forskare vid Göteborgs universitet.

Sundarbans

Bild från Sundarbans. Foto: Bengal Pix Limited

Med hjälp av satellitbilder har forskaren Tariqul Islam studerat utvecklingen av vegetationen i området Sundarbans under perioden 1975 till 2006. Sundarbans är ett deltaområde på cirka en miljon hektar i Bangladesh och Indien där floderna Ganges, Brahmaputra och Meghna rinner ut i Bengaliska viken.

– Det är världens största område med tidvattenpåverkad mangroveskog. Sundarbans förklarades 1997 som Unesco-världsarv, säger Tariqul Islam.

Regnskogen hotad

SundarbansRegnskogen i Sundarbans hotas nu av effekterna av klimatförändringarna och andra mänskliga aktiviteter. Den biologiska mångfalden i Sundarbans är mest hotad av att den indiska Farakkadammen, som dämmer upp Ganges, minskar strömmen av sötvatten och därmed ökar salthalten i deltat. Men även de mycket svåra cyklonerna, som på grund av klimatförändringarna ökat i antal och nu kommer vart tionde år, orsakar också stora skador.

Mangroveskogen i området minskade med nästan 20 procent på grund av de svåra tropiska cyklonerna mellan 1977 och 1988.

– Det är oroande eftersom det i Sundarbans tar ungefär 28 år för skogen att återhämta sig från skadorna den fått genom en svår cyklon, säger Tariqul Islam.

Framtiden osäker

Däremot har regnskogen påverkats relativt lite av mänskliga bosättningar.

Sundarbans– Framtiden för Sundarbans beror därför på frekvensen av svåra cykloner men ändå mer hotande är en ökad salthalt som orsakas av bristande flöde av sötvatten genom Farkkadammen, säger Tariqul Islam.

Den nya studien är publicerad i den vetenskapliga tidskriften Landscape & Environment.

Artikelns namn: Vegetation changes of Sundarbans based on Landsat imagery analysis between 1975 and 2006.

Länk till artikel>>

Kontaktuppgifter: Md. Tariqul Islam, institutionen för geovetenskaper, Göteborgs universitet, 031 -786 2804, 073- 730 10 97, tariqul.islam@gvc.gu.se

Foto: Bilder av området Sundarbans. Photo: Bengal Pix Limited