Bild
Utbildningsminister Anna Ekström talar framför publik på seminarium
Utbildningsminister Anna Ekström berättar att hon och regeringen tar frågan på allvar och kommer att kommer att följa den noga.
Foto: Ulrika Herstedt
Länkstig

Välbesökt seminarium om hot och hat

Den 4 juli presenterades delrapporten om hot och hat mot forskare och universitetslärare i akademin, vid ett välbesökt seminarium i Visby. Seminariet inleddes av utbildningsminister Anna Ekström, som betonade vikten av att forskare får stöd i att delta i den offentliga debatten.

- Jag ryser när jag ser att så många utsätts för hot och trakasserier.  Rapporten visar att vi behöver göra mer för forskare som vill och vågar delta i den offentliga debatten. Jag och regeringen kommer att följa frågan noga och jag tar frågan på stort allvar, avslutade Anna Ekström.

David Brax, forskare och senior utredare på Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet, presenterade delrapporten. Siffrorna målar en bild av en allvarlig situation, där fyra av tio bland respondenterna utsatts för hot och trakasserier. Studenter och kollegor är de vanligaste förövarna. 

En panel bestående av sektorsföreträdarna Hans Adolfsson, vice ordförande SUHF och rektor på Umeå Universitet , Kerstin Tham, rektor på Malmö universitet, Sanna Wolk, förbundsordförande SULF samt Fredrik Bondestam, föreståndare på Nationella sekretariatet för genusforskning diskuterade därefter vad som kan göras.

Enighet rådde i panelen om att samarbete i hela sektorn på bredden är centralt. Stödstrukturer behövs och vi behöver alla bli bättre på att stötta och förebygga. Hot får inte tystas ned utan bör istället lyftas till ytan.

Samma dag togs delrapporten upp på ytterligare ett seminarium, arrangerat av Malmö universitet. Seminariet direktsändes och är tillgängligt på Almedalswebben i efterhand.

Utsatthet för hat och hot har studerats i andra yrkesgrupper i Sverige med exponering i det offentliga (exempelvis politiker, journalister och kulturarbetare). Denna enkätstudie är den första i sitt slag om forskares och universitetslärares utsatthet. Studien är ett samverkansprojekt mellan SULF, SUHF (Sveriges universitets- och högskoleförbund) och Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet.

Här kan du läsa ner om delrapporten

Här kan du se direktsändningningen i efterhand på Almedalswebben