Bild
Kulturarvsakademins illustration
Länkstig

Utlysning av medel för samverkan universitetet och kulturarvsaktörer

Publicerad

Kulturarvsakademin (Centrum för kritiska kulturarvsstudier) utlyser utvecklingsmedel för att stimulera samverkan mellan olika kulturarvsaktörer och universitetet.

Syftet med medlen är att stimulera samverkan mellan kulturarvsaktörer. Kulturarvsakademins tema 2021 är Kulturarv för framtiden och ansökan bör relaterar till temat. Önskan är att samarbetet ska leda till ömsesidiga resultat och nyttor för både universitetet och de kulturarvsaktörer som är del i samarbetena.

Vem kan söka?

Anställda vid Göteborgs universitet i samverkan med person aktiv inom kulturarvssektorn kan söka medlen.  Masterstudenter och doktorander kan också söka tillsammans med extern kulturarvsaktör.

Ansökningar om projektbidrag 2020 ska vara inlämnade senast 29 januari 2021. kl 17.00 för att tas upp till prövning.

 

Vill du veta mer?

Kontakta Anita Synnesvedt, koordinator för Kulturarvsakademin, GU: anita.synnestvedt@archaeology.gu.se

Läs mer om Kulturarvsakademins utvecklinmgsmedel här: https://www.gu.se/kritiska-kulturarvsstudier/kulturarvsakademins-utvecklingsmedel

Ansökningsformuläret finner ni nedan som pdf.