Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Utbildningens innehåll viktigast för nöjda studenter

Publicerad

En grupp studenter på en föreläsning.Det som gör en student mycket nöjd med sina studier är innehållet – hög nivå på färdighetsträning, arbetslivsanknytning, examinationer och kravnivåer. Det framgår av en nyss genomförd analys vid Göteborgs universitet.

I enkätundersökningen Göteborgsstudenter 2012 framkom att en tredjedel av studenterna på Göteborgs universitet är mycket nöjda med sin utbildning. De nu genomförda analyserna i En nöjd student är baserade på data från den universitetsövergripande undersökningen.

– Studiernas innehåll tycks väga tyngst för studenternas helhetsbedömning, därefter kommer studiernas infrastruktur och upplevelsen av studiemiljön, säger Daniel Berlin, utredare och analytiker på enheten för analys och utvärdering vid Göteborgs universitet och den som gjort analysen.

Väger extra tungt

Syftet med analysen är att undersöka vad som gör studenter mycket nöjda med sin utbildning.

– Jag har tittat på sambandet mellan hur studenterna uppfattar sin utbildning som helhet och hur vissa utbildningsinslag som studiemiljö, studieinfrastruktur, studentinflytande och utbildningsinnehåll upplevs, säger Daniel Berlin.

Vissa aspekter av utbildningen väger extra tungt för hur nöjda studenterna sammantaget är med sin utbildning. 

– Är studenterna nöjda med träningen i analytiska färdigheter, anpassningen av studiernas svårighetsgrad och relationer till lärare är de i högre grad nöjda med sin utbildning. Här kan det handla om att bevara det som är bra men att ändå fortsätta förbättringsarbetet.

Koppling utbildning–arbetsliv

En del moment behöver utvecklas och ses över för att studenterna ska uppskatta dem mer. Det handlar om tillgången på kurslitteratur, framförhållningen när det gäller distribution av information och schema samt det studieadministrativa arbetet. Kvaliteten och återkopplingen på examinationerna är också något viktigt.
Kopplingen mellan utbildning och arbetsliv har stor betydelse för hur studenterna ser på sin utbildning och hur nöjda de är.

– Studenterna önskar sig bättre arbetslivskoppling i undervisningen. Men en svårighet är att förutse arbetsmarknadens framtida krav. En uppgift för universitetet kan vara att bli ännu bättre på att förmedla analysfärdigheter till studenterna, så att de kan anpassa sig till ett föränderligt arbetsliv. Men analysfärdigheter är även viktiga när man jobbar och därmed är de i sig en koppling till förvärvslivet.

Rapporten är ett diskussionsunderlag i arbetet att utveckla universitetets utbildningar.

– Den kan också vara rådgivande om vilka områden som är viktiga att förbättra för att få fler nöjda studenter.

Fakta om Göteborgsstudenter 2012: Av de 23 347 studenter som fick sig enkäten tillsänd oktober 2012 svarade 8 814, vilket ger en svarsfrekvens på 38 procent.