Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Unionism, separatism och metafysiska förklaringar

Den 13-14 februari arrangerar institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori vid Göteborgs universitet den andra internationella konferensen om metafysiska förklaringar inom teoretisk filosofi.

Den 13-14 februari arrangerar institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori vid Göteborgs universitet den andra internationella konferensen om metafysiska förklaringar inom teoretisk filosofi.

– Denna gång fokuserar vi på frågor som rör relationen mellan så kallade metafysiska förklaringar och en viss sorts relation – den så kallade grundanderelationen – som vissa menar måste råda mellan det som pekas ut av explanandum och det som pekas ut av explanans för att förklaringen ska anses korrekt, ”lyckad” eller (enligt vissa) för att den alls ska föreligga, säger Anna-Sofia Maurin, professor i teoretisk filosofi och ledare för forskningsprojektet Metaphysical Explanation.

Mer specifikt kommer konferensdeltagarna att diskutera huruvida grundanderelationen är metafysiskt förklarande ”i sig” (en uppfattning som ibland kallas ”unionism”) eller om metafysiska förklaringar snarare är distinkta från, om än på något sätt relaterade till, grundande-relationerna (s.k. ”separatism”).

– Den senare uppfattningen gör det mer sannolikt att metafysiska förklaringar kan förstås i analogi med vetenskapliga och då framförallt kausala förklaringar. Hur en sådan jämförelse skulle kunna se ut kommer vi också att diskutera på konferensen, säger Anna-Sofia Maurin.

Forskningsprojektet Metaphysical Explanation är treårigt och finansieras av Riksbankens jubileumsfond till och med december 2019.

Inbjudna talare är Ricki Bliss (Lehigh), Einar Duenger Bohn (Agder), Daniel Giberman (Arlington), Lina Jansson (Nottingham), David Kovacs (Tel Aviv), Elanor Taylor (Johns Hopkins) och Kelly Trogdon (Virginia Tech).
Alla föreläsningar följs av en kort kommentar, följt av en allmän diskussion. Kommentatorer är Jonathan Shaheen (Uppsala) och Nathan Wildman (Tilburg), samt forskningsgruppens medlemmar: Andrew Brenner, Anna-Sofia Maurin, Alexander Skiles, Robin Stenwall och Naomi Thompson.

För mer information, besök gärna konferensens webbsida me2unionismorseparatism.wordpress.com/

Konferensen har finansiellt stöd från Riksbankens Jubileumsfond, Vetenskapsrådet samt Wilhelm och Maria Lundgrens fond.
 

Forskningsgruppens medlemmar: Anna-Sofia Maurin, Naomi Thompson, Robin Stenwall Andrew Brenner och Alexander Skiles.Forskningsgruppens medlemmar: Anna-Sofia Maurin, Naomi Thompson, Robin Stenwall Andrew Brenner och Alexander Skiles.