Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Två Wallenberg Scholars till Göteborgs universitet

Publicerad

Knut och Alice Wallenberg stiftelse har utnämnt professorerna Fredrik Bäckhed och Maria Falkenberg vid Göteborgs universitet till Wallenberg Scholars. Programmet har skapats för att ge toppforskare möjlighet att arbeta långsiktigt och forskningsanslaget till var och en är 18 miljoner kronor.

Det är femte gången som Wallenbergstiftelserna utlyser programmet Wallenberg Scholars. Med programmet vill stiftelserna ge forskare möjlighet till fri, nyfikenhetsdriven och långsiktig forskning. De beviljade anslagen löper över fem år, varefter det finns möjlighet till förlängning. Programmet startade 2009 och efter årets utnämning av 22 nya scholars finns nu 63 aktiva på landets universitet.

Två av de nya heter Fredrik Bäckhed och Maria Falkenberg, båda etablerade forskare vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

Betydelsen av hur diabetesbehandling påverkar tarmen

Fredrik Bäckhed är professor i molekylärmedicin och hans forskning har tidigare visat att det finns en koppling mellan tarmens bakterieflora och utvecklingen av bland annat fetma och diabetes typ 2. Etablerade behandlingsformer för diabetes typ 2 är dels läkemedlet metformin, dels fetmaoperation.

– Båda metoderna påverkar tarmfloran, men kunskapen är ännu begränsad om hur den förändrade tarmfloran bidrar till behandlingseffekterna. Det vill jag tillsammans med min forskargrupp ta reda på mer om, säger Fredrik Bäckhed.

Gruppen arbetar utifrån hypotesen att båda behandlingarna påverkar tarmen på liknande vis och att en förändrad bakteriemiljö kan förklara både positiva och negativa effekter.

Fredrik Bäckheds grupp ska därför utforska hur tarmfloran bidrar till effekterna av behandling med metformin. De vill även ta reda på hur de vanligaste fetmaoperationerna, gastric sleeve och gastric bypass, påverkar tarmfloran. Båda är kirurgiska ingrepp där magens storlek minskas, men i gastric bypass kopplas tarmarna om så att maten inte passerar stora delar av magen och övre delen av tunntarmen.

En vidare hypotes är att metformin och fetmaoperation påverkar tarmfloran på liknande sätt, och forskargruppen ska därför undersöka om förändringarna bidrar till behandlingarnas anti-diabetiska effekter. Till sist ska de analysera hur tarmslemhinnan reagerar på behandlingarna och om tarmfloran påverkar.

– Först och främst så är det ett stort erkännande för det arbete forskargruppen gjort inom området. Att sedan få detta långsiktiga och stora stöd till vår forskning gör att vi kan satsa ännu mer på att klargöra hur tarmfloran påverkas av och kan påverka effekten av dessa behandlingar, säger Fredrik Bäckhed.

Cellernas kraftverks betydelse för sjukdomar


Maria Falkenberg, professor i biomedicinsk laboratorievetenskap:
Mitokondrien är en för allmänheten ganska okänd del av cellen. Den är dock livsviktig för oss eftersom den producerar cellens bränsle och därför fått benämningen cellens kraftverk. Mitokondrien har ett eget DNA som är helt skilt från övrigt genetiskt material i cellen.

Om ett barn föds med skador i mitokondriens DNA kan det leda till svåra sjukdomar, och forskning har också visat att skadat mitokondrie-DNA är kopplat till vanligt åldrande och flera åldersrelaterade sjukdomar. Störd mitokondriefunktion kan också ha kopplingar till vanligt förekommande sjukdomar som diabetes och Parkinsons.

Maria Falkenberg, professor i biomedicinsk laboratorievetenskap, studerar hur olika skador på det här specifika DNA:t uppstår och om de kan bromsas. Tillsammans med sin forskargrupp studerar hon hur mitokondriellt DNA kopieras och hur denna process regleras.

– Vi vill ta reda på vad som bestämmer antalet kopior av mitokondriellt DNA i en cell och varför skador verkar ansamlas på vissa ställen vilket gör att symtomen kan vara så olika mellan olika människor, och till och med skilja sig åt mellan vävnader i samma person, säger Maria Falkenberg.

På sikt kan studierna få betydelse för utveckling av nya läkemedel. Dels gäller det läkemedel som riktar sig mot de sjukdomar som kan uppstå på grund av skador i mitokondriens DNA, dels förbättringar av andra läkemedel som har den oönskade bieffekten att de skadar mitokondriens DNA och då kan ge upphov till nya sjukdomar.

– Det här känns helt fantastiskt! Detta anslag betyder att mina medarbetare och jag kommer att kunna fortsätta att fokusera på viktiga, långsiktiga frågeställningar. Vi kan starta nya, riskabla projekt som vi annars inte hade vågat ge oss på, säger Maria Falkenberg.

För mer information om forskningen:
Fredrik Bäckhed, e-post: fredrik.backhed@gu.se
Maria Falkenberg, e-post: maria.falkenberg@medkem.gu.se

Samtliga Wallenberg Scholars vid Göteborgs universitet:

  • 2019 Fredrik Bäckhed, professor i molekylärmedicin
  • 2019 Maria Falkenberg, professor i biomedicinsk laboratorievetenskap
  • 2012 Thierry Coquand, professor i data- och informationsteknik
  • 2012 Richard Neutze, professor i biokemi
  • 2012 Patrik Rorsman, professor i fysiologi
  • 2011 Andrew Ewing, professor i analytisk kemi
  • 2009 Thomas Nyström, professor i mikrobiologi
  • 2009 Bo Rothstein, professor i statsvetenskap
  • Om Wallenberg Scholars

AV: ULRIKA LUNDIN