Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Universitetets huvudbyggnad i Vasaparken
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

Två nya Wallenberg Academy Fellows vid Göteborgs universitet

Publicerad

Influensavacciner och läkemedel mot diabetes typ 2 är i fokus för två unga forskare som utsetts till Wallenberg Academy Fellows. Forskarna är Davide Angeletti och Linda Johansson.

Sedan 2012 har Knut och Alice Wallenbergs stiftelse utsett Wallenberg Academy Fellows. Anslagen ger framgångsrika unga forskare långsiktiga resurser, vilket gör att de kan koncentrera sig på sin forskning. Programmet bidrar också till en ökad internationalisering av den svenska forskningsmiljön. 2021 innebär två nya fellows vid Göteborgs universitet, nämligen Davide Ageletti och Linda Johansson, båda vid institutionen för biomedicin.

Influensavacciner som ger ett mer varaktigt

Bild
Davide Ageletti
Foto: Johan Wingborg

skydd

När vi drabbas av influensa utvecklar vi oftast antikroppar mot de delar av viruset som förändras snabbast. Därför varar vår immunitet bara i något år. Wallenberg Academy Fellow Davide Angeletti ska ta fram ett vaccin som ger antikroppar mot delar av influensaviruset som är stabilare och som kan ge ett mer långsiktigt skydd.

På ytan av influensaviruset finns två olika proteiner, hemagglutinin och neuraminidas. Hemagglutinin har en svampliknande form. När vi drabbas av influensa, eller får ett vaccin mot viruset, är det mot proteinets ”hatt” som vi utvecklar antikroppar. Det är dessvärre också den del av influensaviruset som muterar snabbast. Därför blir vi sjuka om och om igen.

Dr Davide Angeletti ska nu undersöka varför vårt immunförsvar oftast reagerar på just den hattliknande strukturen. Han kommer även att kartlägga i hur hög utsträckning vi får antikroppar mot neuraminidas och hur väl de skyddar oss mot framtida infektioner. Målet är att utveckla ett vaccin som ger antikroppar mot stabilare delar av viruset, och som kan ge ett mer varaktigt skydd. En förhoppning är att ett sådant vaccin också ska kunna skydda mot mer dödliga former av influensa. Forskare förutspår att mer elakartade varianter av viruset kommer att uppstå inom en inte alltför avlägsen framtid.

Nytt mål för läkemedel mot typ 2-diabetes

Bild
Linda Johansson
Foto: Elin Lindström

Kroppens sömnhormon, melatonin, tycks kunna påverka utvecklingen av typ 2-diabetes. Wallenberg Academy Fellow Linda Johansson ska studera de mottagare för melatonin som finns på cellers yta. Mer kunskap om hur de fungerar kan ligga till grund för nya läkemedel mot typ 2-diabetes. 

När forskare har letat efter genetiska variationer som ökar risken för typ 2-diabetes, har de överraskande nog upptäckt att melatonin tycks vara inblandat. Personer som har genetiska förändringar i de mottagare – receptorer – som finns i kroppen för melatonin utvecklar sjukdomen oftare än andra.

Receptorerna för melatonin sitter på ytan av celler, och de finns två olika varianter. Linda Johansson har tidigare tagit fram bilder av hur båda varianterna ser ut, var och en för sig. Men i verkliga livet, på cellernas yta, samspelar receptorerna med varandra och det har betydelse för hur de påverkar cellerna.

Nu ska Linda Johansson detaljstudera interaktionen mellan de två receptorerna med hjälp av kryoelektronmikroskopi. Målet är att ta reda på varför mutationerna i melatoninreceptorerna ökar risken för typ 2-diabetes samt att ta fram kunskap som kan ligga till grund för nya läkemedel mot sjukdomen.

En utsedd forskare har tackat nej

Även en tredje forskare har blivit utsedd till Wallenberg Academy Fellow med placering vid Göteborgs universitet. Det är Christina Williamson vid University of Colorado i Boulder som studerar klimatprognoser och hur osäkerheterna i dessa kan minska. Hon har dock beslutat att tacka nej till anslaget.

Förlängt anslag till Ana Maria Mora-Márquez

Utöver de nya Wallenberg Academy Fellows så har Ana Maria Mora-Marquez vid institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori beviljats förlängning på sitt anslag med ytterligare fem år. Ana Maria Mora-Marquez forskar om Aristoteles syn på språket.

Läs mer om Ana Maria Mora-Márquez forskning