Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Två kurser om framtidens hav, på Lovéncentrets stationer

Publicerad

Den 18-30 november pågår två kurser för doktorander och unga forskare på Lovéncentret, som del av en forskarskola i marin evolutionsbiologi. Första kursen tog plats på Kristineberg och denna vecka är det dags för andra kursen på Tjärnö. Kurserna är populära, och kursdeltagarna har rest till Sverige från hela världen.

Linnécentrum för marin evolutionsbiologi (CeMEB) arrangerar de två kurserna. De 20 studenter som vistades på Lovéncentret Kristineberg under förra veckan hade det gemensamt att de i sina forskningsprojekt studerar organismers anpassningar till förändringar i livsmiljön. De arbetar med mycket olika organismer och studierna sträcker sig från cellulära mekanismer till beteendestudier. På Kristineberg hade de föreläsningar och diskussioner som gav dem en möjlighet att utbyta erfarenheter och tankar kring miljöförändringar och anpassningar därefter och hur dessa bäst kan studeras. Vilka arter kommer att överleva i framtiden? Stressfaktorer såsom förhöjd havstemperatur, syrebrist och havsförsurning är några av de faktorer som behandlades. Deltagarna delades in i grupper och under fredagen presenterade varje grupp ett förslag till ett framtida forskningsprojekt. Vinnande gruppen får möjlighet att återvända till Kristineberg för uppföljande experiment.

Denna vecka pågår ytterligare en CeMEB-kurs, på Lovéncentret Tjärnö. Temat är marin genomik och är kopplat till det hur man med nya tekniker kan studera evolution och förändringar ur ett genetiskt perspektiv. Genomik är läran om organismers totala genuppsättning (hela arvsmassan) och hur den kan studeras. De tekniker som är kopplade till detta för tillfället växande forskningsfält gör det möjligt att besvara frågan hur genuppsättningen påverkas av förändringar i miljön? Eller hur vi redan idag kan avläsa påverkan på olika marina organismer i vissa utsatta områden? Kursen ger studenterna en teoretisk och praktisk översikt över de verktyg och metoder som finns idag för att studera evolution på genetisk nivå.

Det är fantastiskt roligt och inspirerande att så många duktiga internationella studenter med projekt relaterade till den marina miljön har kommit hit för att förkovra sig på dessa två CeMEB kurser vid universitets marina stationer. Förhoppningsvis åker de hem med många nya kunskaper, kontakter och projekt-förslag där de kommer att utnyttja de allra senaste teknikerna inom genomik för att med största möjliga upplösning studera förändringar i havet. Många av dessa studenter kommer med all säkerhet att vara morgondagens framstående forskare kring marina frågor, säger Anders Blomberg, kursledare för kursen på Tjärnö och biträdande koordinator för CeMEB.

Kurserna har varit eftertraktade och deltagarna har rest från Norge, Danmark, Finland, Tyskland, Storbritannien, Frankrike, Italien, Spanien, Nederländerna, USA, Brasilien samt olika delar av Sverige. Båda kurserna finansieras av Kungliga Vetenskapsakademien.

Linnécentrum för marin evolutionsbiologi, CeMEB, är en centrumbildning inom Göteborgs universitet som syftar till att studera evolution i haven. CeMEB samlar forskare från många marina områden och bidrar till ny kunskap om arters anpassningar till förändringarna i miljön.

Lärare på kursen på Kristineberg:
Sam Dupont (Göteborgs universitet)
Pierre de Witt (Göteborgs universitet)
Piero Calosi (Plymouth Marine Laboratory)
Narimane Dorey (Göteborgs universitet)
Geraldine Fauville (Göteborgs universitet)

Lärare på kursen på Tjärnö:
Christopher Wheat (Stockholms universitet)
Carl André (Göteborgs universitet)
Anders Blomberg (Göteborgs universitet)
Kerstin Johannesson (Göteborgs universitet)
Marina Panova (Göteborgs universitet)
Mark Ravinet (Göteborgs universitet)
Pierre De Wit (Göteborgs universitet)
Sara Bourlat (Göteborgs universitet)
Mats Töpel (Göteborgs universitet)

FOTO: kursdeltagare på Kristineberg