Bild
Tropisk bergsskog i Afrika
Afrikas tropiska bergsskogar är större lagrare av kol än vad forskarna har känt till. Men trots skogarnas betydelse för det globala klimatet avverkas de snabbt.
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

Tropiska bergsskogar lagrar mer kol än förväntat

Publicerad

Tropiska skogar i Afrikas bergsområden lagrar betydligt mer kol än forskarna tidigare trott. Samtidigt har stora mängder av skogarna redan gått förlorade.
– Det här visar vikten av att bevara dessa skogar, säger Göran Wallin vid Göteborgs universitet, medförfattare till den nya studien i Nature.

Forskarna som har studerat Afrikas tropiska bergsskogar blev förvånade över hur mycket kol dessa lagrar, och hur snabbt vissa av skogarna håller på att försvinna.

Den internationella studien, som nu har publicerats i Nature, slår fast att tropiska bergsskogar i Afrika lagrar cirka 150 ton kol per hektar. Det innebär att avverkningen av en hektar skog orsakar koldioxidutsläpp motsvarande mer än 4,5 miljoner kilometers körning – 110 varv runt jorden – med en ny genomsnittlig bensinbil.*

Kollagringen viktig för klimatet

Studien visar att afrikanska bergsskogar per ytenhet lagrar betydligt mer kol än Amazonas regnskog och lika mycket kol som låglandsskogar i Afrika. Nuvarande beräkningar av kollagringen i afrikanska bergsskogar – som utgår från att 89 ton kol per hektar lagras – underskattar därmed med råge bergsskogarnas roll för den globala växthusgasbalansen.

– Studien innebär att det för första gången finns starka bevis för att kollagringen i afrikanska bergsskogar är betydligt högre än vi tidigare trott. Resultaten är förvånande eftersom dessa skogar växer på höga höjder med lägre temperaturer, med fler moln, starkare vindar och brantare sluttningar jämfört med låglandsskogar, säger Göran Wallin, en av över hundra forskare som deltog i den omfattande studien.

Skogarna försvinner snabbt

Bild
Göran Wallin
Göran Wallin
Foto: Privat

Det internationella forskarteamet undersökte också hur mycket tropisk bergsskog som har försvunnit från den afrikanska kontinenten under de senaste 20 åren. De upptäckte att 0,8 miljoner hektar har gått förlorade, mestadels i Demokratiska republiken Kongo, Uganda och Etiopien, vilket innebär att över 450 miljoner ton koldioxid har släppts ut i atmosfären. Om nuvarande avverkning fortsätter kommer ytterligare 0,5 miljoner hektar skog ha gått förlorad år 2030.

– Ungefär fem procent av dessa skogar har röjts sedan år 2000, och i vissa länder överstiger avskogningen 20 procent. Förutom deras betydelse för det globala klimatet finns en mycket omfattande biologisk mångfald i dessa skogar. Dessutom motverkar de erosion och är viktiga för vattenförsörjningen i området, vilket påverkar miljontals människor, säger Göran Wallin.  

– Historiskt sett har skogar i låglandet varit särskilt utsatta för avverkning på grund av expanderande jordbruk. Idag hotas även tropiska bergskogar allvarligt, till exempel av avverkning, skogsbränder, gruvdrift och annan påverkan från människan, tillägger han.

Avverkning måste undvikas

Enligt studiens forskare är kunskap om hur mycket kol som bergsskogar faktiskt lagrar särskilt viktig för de tio afrikanska nationer som enbart har sina tropiska skogar i bergsområden. De anser också att studien betonar vikten av att undvika avskogning, och att detta i nuläget är ännu viktigare än återplantering av skog.

– Vi hoppas att studien kan bidra till förbättrad finansiering för bevarandet av dessa skogar, när det nu är uppenbart vilken betydelse de har för att bromsa klimatförändringarna, säger Göran Wallin.

Kontakt: Göran Wallin, universitetslektor i miljövetenskap vid Göteborgs universitet, Institutionen för biologi och miljövetenskap
Telefon: 0705-82 11 55, 031-786 26 20
E-post: goran.wallin@bioenv.gu.se

* Uppgifterna om koldioxidutsläpp från skogsavverkning jämfört med utsläpp från bilkörning är baserade på Transportstyrelsens statistik över koldioxidutsläpp från personbilstrafiken 2020
 

Fakta om forskningen