Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Trender i brottsutvecklingen ­- fler våldsbrott, färre ungdomsbrott

Publicerad

Andelen unga i åldern 15–20 som begått brott minskar, men antalet anmälda våldsbrott ökar. Det, och mycket annat, visar rapporten Brottsutvecklingen i Västra Götaland och Göteborg 1986-2011/12 från Centrum för urban trygghet och samhällssäkerhet vid Göteborgs universitet och Chalmers.

Idag presenterade Sven-Åke Lindgren, professor i sociologi vid Göteborgs universitet, en rapport över brottsutvecklingen i Västra Götaland och Göteborg under de senaste 25 åren. Resultaten är en sammanvägning av register- och intervjuuppgifter. Brottsutvecklingen går både i positiv och i negativ riktning

– När svensk våldsbrottslighet debatteras görs det ofta förenklade framställningar om ökningar och minskningar av brott. Men verkligheten är mer komplex, inom vissa kategorier brott ser vi ökningar, samtidigt som annan brottslighet minskar, säger Sven-Åke Lindgren.

Den positiva trenden visar bland annat att stöldbrotten fortsätter att minska och att nivån förra året var den lägsta på 25 år. Rapporten visar också att ungdomsbrottsligheten minskar och att 15-åringars attityder till och erfarenheter av brott utvecklas i gynnsam riktning.

– Vi har en positiv trend vad gäller de unga, vilket är mycket glädjande. Ute i stadsdelarna ser vi mindre skadegörelse och mindre av annan ungdomsbrottslighet. Detta kan bero på att de yngre är mer uppkopplade vid datorn och har socialt umgänge via internet vilket förändrar de ungas umgängesmönster, säger Sven-Åke Lindgren.

Den negativa trenden visar att de anmälda våldsbrotten, misshandel och sexualbrott, ökar kontinuerligt och att utsattheten för våld ökar samtidigt som det grövsta och dödliga våldet minskar något.

– Att antalet anmälningar ökar är bra. Ökad benägenhet att anmäla visar på en minskad tolerans mot kränkningar och mer utbrett avståndstagande till hot och våld, säger Sven-Åke Lindgren.

För mer information:
Sven-Åke Lindgren, professor i sociologi, telefon: 031–786 4783, 070–826 2992, e-post: sven-ake.lindgren@socav.gu.se