Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Transaktivism i Pakistan lyfts på West Pride

Publicerad

I samband med West Pride anordnas en forskarstafett den 9 juni där fyra forskare från Humanistiska fakulteten ger korta föreläsningar på temat normkritik och HBTQ-frågor. Erika Alm, lektor i genusvetenskap vid institutionen för kulturvetenskaper, är en av de forskare som kommer att föreläsa.Föreläsningen heter ”Att skapa ett eget rum: organisering kring transpersoners rättigheter i Pakistan” och kommer att utgå från det pågående forskningsprojektet Make/ing Room: Organizational strategies in trans activism.
– Under mina 15 minuter kommer jag att prata om hur pakistanska transaktivister skapar strategier för att arbeta mot vardagligt och strukturellt förtryck, och hur deras arbete för social rättvisa villkoras av relationerna mellan stat, civilsamhälle och enskilda organisationer, säger Erika Alm.

Erika AlmVarför forskar du om transaktivism just i Pakistan?
– Pakistan är ett av de länder där transpersoners juridiska rättigheter har uppmärksammats de senaste åren - till exempel har det införts ytterligare en kategori på de nationella identitetskorten utöver de binära ”man” och ”kvinna” - men det är också ett land där transpersoner utstår en oerhörd diskriminering i vardagen, i yrkeslivet, i skolor och så vidare.

Erika Alm menar att vi kan lära oss även i andra delar av världen av det pakistanska exemplet, eftersom de arbetar så brett med att åstadkomma förändring.
– De jobbar både på lokal nivå, i närsamhället, genom att organisera alternativ skolgång till de unga transpersoner som utestängs från den ordinarie undervisningen, eller genom att hjälpa individer att få identitetskort, sjukvård eller praktikplats i statliga organisationer. Men de jobbar också på nationell nivå, genom att försöka påverka politiker att förändra lagstiftning och lansera projekt för att säkerställa transpersoners medborgerliga rättigheter.

En ytterligare aspekt som finns i att lyfta den här typen av frågor är enligt Erika Alm att vi lever i en tid då mänskliga rättigheter kränks på både global, nationell och regional nivå.
– Vi behöver lyfta fram sådana här beskrivningar av hur kamper mot social förnedring och förtryck förs, eftersom vi då kan visa på hur politiskt agentskap skapas.