Länkstig

Tobias Andermann prisas för uppmärksammad avhandling

Publicerad

Tobias Andermanns forskning om biologisk mångfald har på kort tid fått en stor inverkan på området evolutionsbiologi. Nu tilldelas han Naturvetenskapliga fakultetens avhandlingspris 2021.

Tobias Andermann disputerade vid institutionen för biologi och miljövetenskap i december 2020, och har redan fått stor uppmärksamhet i både forskarvärlden och media. Hans datorprogram för hantering av genetisk data har laddats ner mer än 26 000 gånger de senaste tre åren.

Grattis till utmärkelsen! Hur känns det?
– Det är en underbar och motiverande känsla att se mitt akademiska arbete uppskattas av den Naturvetenskapliga fakulteten. Jag är väldigt tacksam över att ha fått möjligheten att genomföra min doktorsavhandling i en väldigt aktiv och engagerad forskningsgrupp, som har påverkat min forskning mycket.

Tobias Andermann
Tobias Andermann

Berätta om din avhandling!
– Den handlar om hur vi kan använda big data (stora datamängder) för forskning om biologisk mångfald. Jag har utvecklat flera beräkningsmetoder som gör det möjligt att ladda ner, hantera och analysera olika typer av data, exempelvis genetisk data. Jag har också applicerat dessa metoder för att bättre förstå den pågående biologiska mångfaldskrisen, till exempel vilka arter som hotas mest av utrotning.

Varför är detta viktigt?
– Vi befinner oss mitt i en allvarlig kris för den biologiska mångfalden, som – ihop med klimatkrisen – är en av de största globala utmaningarna för vår tid. Arter dör ut med en oroväckande takt, och det är väldigt viktigt att vi som forskare ser potentialen i stora datamängder för att bättre förstå den natur vi har kvar omkring oss, så att vi kan skydda den mer effektivt. Jag hoppas min forskning ska leda till en större förståelse för hur allvarlig situationen med biologisk mångfald är, och de mekanismer som hotar den mest.

Vad har du på gång framöver?
– För tillfället utvecklar jag nya sätt att använda Artificiell Intelligens (AI) för forskning om biologisk mångfald. Eftersom den biologiska världen ofta är väldigt komplex så är maskininlärningsmetoder en mycket lovande verktygslåda för att tackla problem vi tidigare inte kunnat analysera.
– I framtiden vill jag fortsätta min forskning inom fältet för datadrivna analyser av biologisk mångfald, helst här i Sverige där det är ett aktivt forskningsfält som utvecklas konstant och aktivt investeras i. Så småningom vill jag bygga upp min egen forskningsgrupp med fokus på biodiversity informatics; att utveckla nya beräkningsmetoder och datastandarder som kommer hjälpa oss att förstå den otroliga komplexiteten i naturen.

Motivering till priset

Trots den korta tid som gått sedan dess har den forskning och de publikationer som presenteras i Tobias Andermanns avhandling redan haft en tydlig inverkan på området evolutionsbiologi, särskilt när det gäller att förstå den nuvarande krisen med biologisk mångfald. Närmare främjar denna avhandling området evolutionsbiologi, genom att visa hur stor data effektivt kan behandlas och analyseras för att informera oss om nuvarande och tidigare förändringar i den biologiska mångfalden – ett ämne av högsta relevans internationellt och i Sverige. Tobias har producerat en anmärkningsvärd forskning under sina doktorandstudier som redan fått stort mediegenomslag.

Om avhandlingspriset

Priset tilldelas framgångsrik och nytänkande forskning som presenterats i en välskriven avhandling. Författaren får ett diplom och ett pris.