Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Tillgången till vindkraft har ökat

Publicerad

Sedan år 2010 har den globala genomsnittliga vindhastigheten ökat och därmed också tillgången på energi för vindkraftsindustrin. Det visar en ny studie som publiceras i Nature Climate Change.

Vindkraftverk

Vindkraft, foto Luca Bravo, Unsplash.

Sedan länge har det för forskarna varit känt att vindhastigheterna på land minskat från och med 1980-talet. Samtidigt har den globala uppvärmningen ökat.

– Genom global uppvärmning minskar temperaturskillnader mellan högre och lägre breddgrader, vilket reducerar lufttyckgradienten och därmed kan minska vindhastigheterna. Samtidigt har växtlighet och urbanisering på många platser i världen ökat, vilket gett upphov till större friktion för vind och därmed sannolikt bidragit till de minskade vindhastigheterna, säger Deliang Chen, professor i fysikalisk meteorologi vid Göteborgs universitet och en av forskarna bakom studien.

Den nya studien innehåller mätvärden för vindhastigheter (på tio meters höjd) från drygt tre tusen mätstationer runtom i världen under perioden 1978-2017.

– Från och med år 2010 ser vi ett trendbrott, att den genomsnittliga vindstyrkan börjar öka istället för att fortsätta minska, säger Deliang Chen.

Från avtagande vindstyrkor mot ökande

Förutom temperaturskillnader vet forskarna att vindhastigheter också påverkas av storskaliga atmosfäriska cirkulationer.

– Till exempel den Nordatlantiska oscillationen, NAO, på vår breddgrad. Dessa storskaliga atmosfäriska cirkulationer har mer svårfångad intern dynamik och uppvisar stor naturlig variation.

Samspelet mellan hav och atmosfär spelar en viktig roll för den naturliga variationen.

Deliang Chen– Men trots både ökad friktion och fortsatt uppvärmning under hela perioden så börjar vindhastigheterna öka från och med 2010, säger Deliang Chen.

De allt starkare vindstyrkorna har för USAs del ökat den möjliga vindkraften med runt 17 procent för 2010–2017, enligt studien.

Hälften av den verkliga ökning som skett av vindkraften i USA under perioden står de förstärkta vindarna för.

Så vad händer då i framtiden?

– Det är svårt att förutspå. De mest betydelsefulla vindstyrkorna bestäms till största del av systemets interna dynamik. Det finns naturliga svängningar och de är svåra att förutsäga. Men i takt med ökad forskning ökar också förståelsen och genom det kan vi optimera energiintaget för vindkraften, säger Deliang Chen.

Bakom studien står ett internationellt forskarteam representerat av forskare från sju länder, bland annat Kina, Sverige och USA.

Artikelns namn: A reversal in global terrestrial stilling and its implications for wind energy production

Länk till artikel>>

Kontakt:
Deliang Chen, professor i fysikalisk meteorologi vid institutionen för geovetenskaper, Göteborgs universitet, Tel: 031-786 4813, E-post: deliang@gvc.gu.se

Foto:
Vindkraft, foto Luca Bravo, Unsplash.
Porträtt Deliang Chen (GU)