Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Sockertång på stranden.
Sockertång på stranden.
Foto: Lars Johansson (Mostphotos).
Länkstig

Tång gynnas av samodling med musslor

Publicerad

Marin samodling med musslor kan göra att tång växer bättre och blir mer tålig inför klimatförändringar. Det visar studier från en ny avhandling vid Göteborgs universitet.

Övervägande delen av matproduktionen i världen sker med monokultur, alltså att bara en art odlas, som till exempel vete på land, eller uppfödning av lax i havsvatten. Dessa system är produktiva men kan ha stor påverkan på miljön.

I stället för att bara odla en art är samodling en möjlighet.

– Målet med samodling är att uppnå ett miniekosystem där biprodukter från en art kan användas av en annan. Syftet är att förhindra att värdefulla näringsämnen går till spillo och samtidigt få skörd med flera arter, säger Matthew Hargrave, avhandlingens författare.

Bättre odlingsförhållanden för tång tillsammans med musslor

I en av studierna samodlades sockertång med musslor i en kommersiell musselodling på Orust.

Bild
Matthew Hargrave
Matthew Hargrave
Foto: GU

– I min studie upptäckte jag att sockertången blev större genom samodlingen, men de blev även renare. Ett av de största problemen med odlingar i havet är oönskad påväxt av andra organismer vilket sänker kvaliteten på skörden. Min studie visade att musslorna filtrerade bort frisimmande larver av andra organismer som annars skulle ha bosatt sig på sockertången.

Eftersom musslorna dessutom filtrerade bort partiklar från vattnet blev också vattnet klarare, vilket gjorde att sockertången fick mer ljus och kunde växa mer.

Alger blir tåligare inför klimatförändringar

En annan studie av avhandlingen författare, Matthew Hargrave, visade att bättre näringsförhållanden gjorde alger mer motståndskraftiga mot klimatförändringar. Minskande salthalt i havet är en av de tre stora effekterna av ett förändrat klimat.

– Låg salthalt kan vara stressande för alger och orsaka försämrad hälsa. Genom att tillhandahålla extra näringsämnen, och efterlikna en samodling av flera arter fick algerna, sockertång, fingertång och havssallat, ytterligare resurser för att försvara sig mot effekterna av stress, säger Matthew Hargrave.

Kontakt:
Matthew Hargrave har doktorerat vid institutionen för marina vetenskaper, Göteborgs universitet. Mobil: 0766229673, E-post:  matthew.hargrave@gu.se

Porträttbild av Matthew Hargrave, foto Anothai Ekelund

Om forskningen

Avhandlingens namn: New Perspectives in Multi-trophic Aquaculture

Länk till avhandlingen: http://hdl.handle.net/2077/67612

Handledare: Henrik Pavia