Bild
Sveriges statsminister Magdalena Andersson
Sveriges första kvinnliga statsminister Magdalena Andersson (s).
Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet
Länkstig

Symboliskt viktigt men samma politik med kvinna i toppen

Publicerad

Nu när riksdagen röstat ja till Magdalena Andersson har Sverige fått sin första kvinnliga statsminister. Det historiska i detta, som sker precis 100 år efter att svenska kvinnor fick rösta för första gången, har fått stor uppmärksamhet. Symboliskt spelar det roll med en kvinna i toppen. Men att politiken blir annorlunda är tveksamt, enligt Birgitta Niklasson, lektor i statsvetenskap.

Kommer det att märkas att Sverige nu har en kvinnlig statsminister?

Bild
Birgitta Niklasson
Birgitta Niklasson
Foto: Carl-Henrik Trapp

– När det gäller innehållet i politiken tror jag inte att det blir någon skillnad. Men jag tror att det kommer att pratas om det, och att medierna kommer att analysera utifrån att hon är kvinna. Kvinnor som får den här typen av övergripande nationella ledarpositioner verkar dock inte tydligt driva politiska frågor som framstår som att de gynnar kvinnor specifikt.

– Men symboliskt spelar det roll, och värdet av en kvinnlig förebild ska inte underskattas. Som sådan kan Magdalena Andersson inspirera andra kvinnor i politiken och på andra områden. Detta hänger också ihop med en tanke om rättvisa. Om vi utgår från att kvinnor och män är lika vad gäller kunskap och kompetens borde det över tid vara lika många kvinnor som män som blir statsministrar. Om det finns en systematisk avvikelse från detta tyder det på att det finns orättvisa strukturer i samhället. Därför är det viktigt med en kvinnlig statsminister. Det visar att det är möjligt för kvinnor att nå den högsta politiska positionen, även om de stöter på andra och större hinder än män på vägen dit.

Varför tror du inte att det politiska innehållet blir annorlunda?

– Som statsminister företräder Magdalena Andersson hela folket, inte bara kvinnorna. Men hade det aldrig funnits några kvinnor i politiken hade det sett annorlunda ut i Sverige idag. I början när kvinnor kom in i politiken så drev de främst frågor som var viktiga för kvinnor, som till exempel utbyggnaden av daghem. Kvinnor driver fortfarande frågor som är relevanta för kvinnor i större utsträckning än män, men uppdelning är mindre tydlig  idag.

Skiljer sig kvinnligt ledarskap från manligt?

– Det finns förväntningar på att kvinnor ska ha en annan ledarstil. Att mäns ledarstil är mer hierarkisk och styrande, medan kvinnors är mer kommunikativ och mjuk. Men forskningen är delad vad gäller detta och det finns ingen entydig forskning som visar på att kvinnor har en annan ledarstil.

Till sist, de fem nordiska länderna har jämställdhet gemensamt. Hur kommer det sig att Sverige är sist i Norden att få en kvinnlig statsminister?

–  Det är svårt att säga. Min första tanke är att det funnits flera kandidater inom till exempel Socialdemokraterna, att det varit på gång, men av olika anledningar inte blivit så. Anna Lindh sågs som en av de främsta kandidaterna att efterträda Göran Persson, men vi vet alla varför det inte blev så. Och sedan ledde Mona Sahlin Socialdemokraterna i valet 2010. Men då vann Alliansen för andra gången och sedan avgick hon.

Av: Ulrika Lundin