Hoppa till huvudinnehåll
Bild
En trafikerad gata.
Foto: Kim Hanh Do, Unsplash
Länkstig

Svårare att införa klimatskatter i korrupta länder

Publicerad

Klimatskatter är kostnadseffektiva lösningar för att minska utsläpp, men stödet för den här typen av politiskt styrmedel skiljer sig åt mellan länder. En ny studie visar att människor är mindre benägna att stödja klimatskatter i länder med utbredd korruption och dysfunktionellt styre.

Klimatskatter, exempelvis koldioxidskatter och skatter på fossila bränslen, är ett effektivt politiskt instrument för att minska utsläppen av växthusgaser. Möjligheterna för länder att införa den här typen av styrmedel kan dock se olika ut, och en viktig förklaring är det varierande stödet för skatter i den allmänna opinionen.

I till exempel länder som Frankrike, Schweiz och Australien har förslag om existerande, nya, eller redan införda klimatskatter dragits tillbaka eller slopats helt efter att ha mötts av stort motstånd från medborgarna.

– Vår studie visar att det kan bli ännu svårare att införa klimatskatter i länder med utbredd korruption där människor inte kan förvänta sig att skatterna kommer implementeras på ett effektivt och opartiskt sätt, säger statsvetaren Dragana Davidovic.

Tillit en del av förklaringen

Hon har tillsammans med sin kollega Niklas Harring undersökt hur graden av samhällsstyrningens kvalitet, eller Quality of Government (QoG), mellanmänsklig tillit, förtroende för de politiska systemen samt för samhällets institutioner – påverkar acceptansen för klimatåtgärder i form av skatter, subventioner och förbud. Analysen baseras på svar från en undersökning med närmre 28 500 människor i 23 europeiska länder.

Införandet av klimatskatter är det styrmedel för vilket vi ser störst skillnad i acceptans mellan länderna. I länder med låg QoG och dålig kvalité på statlig styrning, kännetecknad av bland annat utbredd korruption, är medborgare mindre villiga att stödja införandet av skatter på fossila bränslen än medborgare i länder med hög grad av QoG. Analysen visar att politisk tillit delvis förklarar varför medborgare i länder med låg QoG visar lägre stöd för klimatskatter.

Utmaning globalt

Globalt sett kan implementering av klimatskatter bli en stor utmaning, särskilt med hänsyn till den variation som finns i kvalitén på offentlig styrning mellan länder, olika grader av korruption, och de låga nivåer av politisk tillit som finns i Europa och på många andra platser i världen.

Beslutsfattare och forskare bör se över vilka strategier, kombinationer av styrmedel, och eventuellt alternativa styrmedel som kan vara mer lämpliga och effektivare än miljöskatter när det gäller att uppmuntra till mer klimatvänliga beteenden hos individer och andra aktörer i länder med högre nivåer av korruption och låg politisk tillit, säger Dragana Davidovic.

Mer information

Quality of Government (QoG), eller samhällsstyrningens kvalitet, är ett sätt att mäta effektivitet, rättvisa och korruption i ett lands offentliga institutioner. Hög kvalitet innebär att offentliga institutioner till största del är opartiska, effektiva, och fria från korruption.

Vid Göteborgs universitet bedrivs internationell forskning om korruption och samhällsstyrningens kvalitet vid QoG-institutet som har flera unika databaser med bland annat korruptions-data.

Studien är publicerad i tidskriften Energy Research and Social Science, 70(2020). Dragana Davidovic & Niklas Harring (2020). Exploring the cross-national variation in public support for climate policies in Europe: The role of quality of government and trust.