Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Studenter arrangerar kulturmonter på Bokmässan

Publicerad

Illustration av Isabella BlomstrandIllustration inför årets Bokmässa av Isabella Blomstrand.

För tredje året i rad ska studenter från kandidatprogrammet Kultur arrangera institutionen för kulturvetenskapers monter på Bokmässan. Lovisa Perman läser sista året på programmet och är en av de studenter som har varit drivande i årets projekt.

Temat för årets mässa är yttrandefrihet, ett tema som snabbt skulle visa sig väcka debatt. Men till en början tyckte studenterna att ämnet kändes en aning intetsägande och trist.

‒ Det kändes som ett tema som genomsyrar Bokmässan så mycket ändå i själva formen, säger Lovisa Perman. Men sedan kom vi fram till att det känns väldigt aktuellt med tanke på vad som händer runt om i Europa just nu, exempelvis i Turkiet, där yttrandefriheten inskränks på olika sätt.

Även på hemmaplan finns det kontroverser kring ämnet som är viktiga att ta upp, enligt Lovisa Perman.

‒ Vi kommer vilja beröra att den högerextrema tidningen Fria Tider kommer att medverka på mässan. En programpunkt kommer att gå ut på att vi studenter har ett samtal där vi diskuterar vad det innebär i relation till yttrandefrihet.

Lovisa PermanLovisa Perman påpekar att det faktum att deras monter är studentarrangerad också har med yttrandefrihet att göra. Institutionen för kulturvetenskaper är den enda av universitetets montrar där studenterna är de drivande och styrande.

‒ Det känns väldigt roligt att få vara med och arrangera på ett så stort evenemang som Bokmässan, fastän jag aldrig har varit där någon gång innan. Jag tror att det blir en bra erfarenhet.

Förutom själva monterprogrammet ansvarar studenterna för allt från monterns inredning och utformning till att designa tygkassar och trycksaker.

Men vissa utmaningar med studentansvaret finns också, menar Lovisa Perman. Exempelvis har det varit svårt att få till möten eftersom alla går olika år på kulturprogrammet, med scheman som inte alltid klaffar.

‒ I början var det också svårt att ta initiativ och fatta egna beslut utan att fråga hela gruppen först. Vi har inte haft någon riktigt klar form för hur vi organiserar oss, men det börjar ordna upp sig nu, säger hon. Hon tillägger att det som varit svårt också har varit roligast: att träffas över årsgränserna och ta vara på varandras perspektiv.

‒ Jag går tredje året och fokuserar mycket på det jag läser just nu, och då har det varit jättebra att någon från år ett kommer in med en annan infallsvinkel. Då blir man påmind om vad man har lärt sig föregående år.

Studenterna får också användning av sina kulturvetenskapliga kunskaper när de arrangerar montern, även om det praktiska arbetet är mer av en ”learning by doing”-karaktär, enligt Lovisa Perman. Men när det gäller urval och hur de valt att analysera temat har kunskaperna kommit bättre till pass. Att studenterna vill lyfta fram kulturvetenskapliga perspektiv märks. Flera forskare från institutionen kommer att medverka på mässan, tillsammans med studenterna.

‒ Bland annat kommer etnologen och kulturvetaren Eva Knuts ha ett panelsamtal med oss om vad det innebär att vara kulturvetare idag, det kommer att bli intressant.

I andra programpunkter kommer urbanforskarna Catharina Thörn och Joakim Forsemalm att prata om gentrifieringsbegreppet och forskarens roll i stadsutvecklingen, och etnologerna Kerstin Gunnemark och Susanna Rolfsdotter Eliasson kommer att prata om sin nya bok Sommarliv: Minnen, drömmar, materialitet, som handlar om vad människor gör (och varför) i Norden under våra korta sommarmånader.