Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Studentarbete om attraktiva hållplatser vinnare i innovationstävling

Publicerad

Fem studenter på det nystartade kandidatprogrammet Medier, estetik och kulturellt entreprenörskap vid Göteborgs universitet var ett av de vinnande lagen när tävlingen ElectriCity Innovation Challenge nyligen avgjordes. Bakom tävlingen står ett brett konsortium från industrin och akademin i Västra Götalandsregionen. 

Studenter som läser första året på programmet Medier, estetik och kulturellt entreprenörskap vid institutionen för kulturvetenskaper har som en del av första terminen utfört ett projektarbete där de ställt upp i tävlingen ElectriCity Innovation Challenge. Projektarbetet har omfattat att i projektgrupper ta fram varsin prototyp för att göra Göteborgs busshållplatser mer attraktiva, effektiva och tillgängliga för alla.

Lux FuturaEn av de tävlande projektgrupperna, Lux Futura, bestående av Lovisa von Scheele, Rosemarie Wolf, Ahm Ringhom, Elvira Engels och Sofia Jarnelid utsågs till vinnare inom kategorin ''Attraktiva hållplatser'' med sitt tävlingsbidrag. 

Motiveringen från juryn löd: Vinnaren i utmaningen ”attraktiva hållplatser” är ett bidrag som adresserar en av de barriärer som i dagsläget hindrar att fler väljer kollektivtrafiken istället för bilen – nämligen tryggheten på hållplatser. Det vinnande bidraget är en realiserbar lösning baserad på befintliga tekniker som dessutom utnyttjar de realtidsmöjligheter som ElectriCity erbjuder. Med hjälp av dynamisk ljussättning skapar bidraget trygghet på och omkring hållplatsen. Ljuset, som både påverkas av huruvida någon är på hållplatsen och på var bussarna är har potential att göra morgondagens hållplatser attraktivare, både ur ett säkerhetsperspektiv och ur perspektivet att man som resenär känner sig säker på att man hinner med bussen. Juryn anser därmed att bidraget har potential att locka de resenärer som idag anser att det är för otryggt och/eller stressigt att åka kollektivt.

Lux Futura vann även tillsammans med ett av de andra tävlande lagen Publikens pris, där medverkande i tävlingen röstade på någon av de andra lagen som de ansåg ha bäst prototyp.

ElectriCity Innovation Challenge är en tävling framtagen av ElectriCity, ett samarbete mellan forskare, industri och samhälle för att utveckla, testa och demonstrera nya lösningar för att i framtiden kunna skapa en hållbar och attraktiv kollektivtrafik. Målet med tävlingen är att ge studenter möjlighet att vara kreativa och demonstrera hur morgondagens bussresor kan bli mer attraktiva. Sammanlagt deltog närmare femtio bidrag varav majoriteten var från tekniska utbildningar vid andra universitet.

Tävlingen fokuserar på tre kategorier: Effektivt och roligt - Hur kan bussresan bli ett mer effektivt och roligt sätt att resa, Attraktiva hållplatser – Hur kan hållplatserna utformas för att upplevas som trygga och attraktiva? och Bussresor för alla – Hur kan bussresor bli tillgängliga och säkra för alla? Vinnare utses i varje kategori, vinnarens prototyp exponeras och testas live.