Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Skillnader och likheter i sexuellt våld i krig och fred

Publicerad

Hur kan sexuellt våld i krig förstås och förebyggas? Om detta forskar Maria Stern, Swati Parashar och Maria Eriksson Baaz i det nya projektet Sexuellt Våld i Krig och Fred: en analys av våldets kontinuum som tilldelats 6 miljoner kronor i forskningsanslag från Vetenskapsrådet.

Två soldater från den nationella armén i Demokratiska republiken Kongo våldtar en kvinna som är på väg hem efter att ha sålt matvaror på marknaden i den konfliktdrabbade östra provinsen Uvira. Två statstjänstemän i Mai-Ndombe provinsen i västra Kongo tvingar en ung kvinna att ha sex med dem för att de ska släppa hennes bror som anhållits. Flera män angriper sexuellt en ung kvinna på väg hem från skolan i utkanten av Delhi. I Kashmir våldtar flera soldater från armén en man som har arresterats och anklagats för förräderi. Hur kan vi förstå dessa handlingar?

Maria Stern, Swati Parashar och Maria Eriksson Baaz menar att försöken att minska sexuellt våld är helt avhängig av en bättre förståelse för de former det tar, samt de sammanhang där det förekommer och logiken bakom våldet. Fram tills nu har forskning kring sexuellt våld präglats av en stark föreställning om att det är stora skillnader mellan det sexuella våld som begås i fred och det som begås i krig.

- Sexuellt våld i krig anses som fundamentalt annorlunda från sexuellt våld i fredstid. Det framställs inte bara som mer våldsamt och förödande, utan dess logik anses också ofta som helt annorlunda jämfört med sexuellt våld i fred. I krig framställs det ofta som ett vapen eller medel för att uppnå politiska och militära mål. Denna föreställning präglar även hur forskning bedrivs, säger Maria Eriksson Baaz.

Det finns dock väldigt lite empiriskt forskning som stödjer denna föreställning om skillnad. Och enligt forskarna finns det stora risker med att denna uppdelning döljer likheter i sexuellt våld i krig och fred, som kan försvåra våra ansträngningar att motarbeta och förhindra våldet.

Med det nya projektet vill forskarna bidra med ny unik kunskap om likheter och skillnader i sexuellt våld i krig och fred genom att kartlägga och analysera det sexuella våldets former och logik i Demokratiska Republiken Kongo och i Indien.

- Dessa två länder är speciellt lämpade för denna typ av analys, då de består av områden som präglas av både långvarig väpnad konflikt och områden som präglas av långvarig fred, säger Maria Eriksson Baaz.

- Projektet kommer också analysera de föreställningar som bidrar till vår idé om att sexuellt våld i krig är fundamentalt annorlunda från sexuellt våld i fredstid. Genom att göra detta kommer projektet att bidra med ny kunskap som är central för våra ansträngningar att förhindra sexuellt våld både i krig och fred.

Projektet pågår från år 2019 till 2022.
 


Mer information:
Maria Eriksson Baaz, professor vid Institutionen för globala studier, Göteborgs universitet, och Statsvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet.

Swati Parashar, docent vid Institutionen för globala studier, Göteborgs universitet.

Maria Stern, professor i freds- och utvecklingsforskning vid Institutionen för globala studier, Göteborgs universitet.