Bild
Almedalen, Visby
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

Samtal i Almedalen om hat, hot och trakasserier

Forskare från Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet deltar i flera arrangemang under årets Almedalsvecka. De bidrar med nya rön och expertkunskap i samtal om hot och hat inom akademin och sexuella trakasserier på arbetsplatsen. 

På förmiddagen måndag 4 juli presenterar forskaren David Brax, fil. dr. i filosofi, Göteborgs universitet och senior utredare på sekretariatet, en delrapport av en studie som visar att många universitetslärare och forskare i Sverige har utsatts för hat och hot kopplat till sitt jobb. Över 3000 personer har deltagit i enkätstudien som är den första i sitt slag i Sverige. Studien, liksom även Almedalsevenemanget, genomförs i samverkan mellan SULF, Sveriges universitetslärare och forskare, Sveriges och SUHF, Sveriges universitets- och högskoleförbund och Nationella sekretariatet för genusforskning.

Presentationen av den då nylanserade delrapporten följs av ett panelsamtal om hat och hot i akademin, med David Brax, Fredrik Bondestam, docent i sociologi vid Uppsala universitet och föreståndare för Nationella sekretariatet för genusforskning, Hans Adolfsson, vice ordförande och rektor för SUHF, Umeå universitet, Kerstin Tham, rektor för Malmö universitet och Sanna Wolk, förbundsordförande för SULF.

Efter lunch samma dag är delrapporten även utgångspunkt i ett samtal om hat och hot inom akademin i ett arrangemang av Malmö universitet. Tillsammans med Kerstin Tham, rektor för Malmö universitet och Erik Renström, rektor för Lunds universitet samtalar David Brax om delrapporten och diskuterar bland annat vad lärosätena kan göra för att stödja forskare i att delta i det offentliga samtalet.

Senare på eftermiddagen deltar Fredrik Bondestam i ett panelsamtal om sexuella trakasserier på svensk arbetsmarknad, som arrangeras av Kantar Sifo. Programmet utgår från den Trakasseribarometer 2022 som Kantar Sifo har tagit fram, som visar att 10% svarar ja på frågan om de har blivit utsatta för sexuella trakasserier på arbetet de senaste 12 månaderna.

Sekretariatets medverkan i Almedalsveckan

"Hat och hot inom akademin"
4 juli 10:00-11:00
Arrangör SULF, SUHF, Nationella sekretariatet för genusforskning.

"Hat och hot mot forskare – hur vanligt är det?"
4 juli 13:00-13:45
Arrangör Malmö universitet. 

"Sexuella trakasserier på svensk arbetsmarknad"
5 juli 14:00-15:00
Arrangör Kantar Sifo.
Du kan läsa om rapporten i artikeln Ingen förändring av tystnadskultur visar Trakasseribarometern


Område
Evenemang