Bild
Två personer pratar i ett rum
Foto: Anna W. Thorbjörnsson
Länkstig

Rollspelsopera öppnar för individuella upplevelser

Publicerad

Att låta besökare delta i en opera ger nya insikter om så kallad immersion. Begreppet som används inom konstnärligt arbete innebär att besökaren uppslukas av det som händer i operan och blir en del av handlingen. Resultatet skildras i en avhandling vid Göteborgs universitet och har lett till en modell för fortsatt utforskande av fenomenet.

Med inspiration från levande rollspel och genom att utgå från speldesign har doktoranden Hedvig Jalhed utvecklat fyra immersiva operor i mindre format, så kallade kammaroperor. Hon har bidragit till operorna i olika konstnärliga yrkesroller – som operasångare, regissör, librettist och dramaturg.

– Vad som i första hand skiljer dessa verk från traditionell opera är att de utgör dynamiska äventyr med potentiellt fler utfall jämfört med statiska ödesberättelser som kan upprepas gång efter gång med likartat resultat, säger Hedvig Jalhed.

Hon menar att traditionella operor söker det ideala medan immersiv opera söker det dynamiska. Att något är immersivt innebär i korthet att det är omslutande och öppet för inblandning. Istället för en publik som förhåller sig passivt till verket talar Hedvig om besökare om besökare, som kan ingå i den immersiva operan.

– Själva immersionen uppstår då en individ omsluts av musik, scenografi och annan estetisk information som avskärmar och utestänger resten av tillvaron, säger hon.

Flera av operorna har haft interaktiva inslag och besökaren uppmuntras att komplettera och slutföra operan på mer eller mindre begränsade, fantasifulla eller kreativa sätt. Till exempel har besökarna fått förhandla med sjungande operakaraktärer för att befria karaktärer från fångenskap. Besökaren ges också utrymme att fritt röra sig, yttra sig och bestämma sig för att försöka påverka den fiktiva handlingen i olika riktningar. 

En person med ett antal pappersark och fotografier samt tärningar
Hedvig Jalhed
Foto: Stig Magnus Thorsén

– Min forskning har resulterat i en modell för hur man kan arbeta med immersion inom opera, säger Hedvig Jalhed.

Immersiv teater har studerats tidigare. Att utforska hur immersion kan användas inom opera är emellertid nytt. Förutom de fyra konstnärliga operorna innefattar avhandlingsprojektet såväl audio- och videodokumentation som enkäter och intervjuer med artister och besökare.   

Att vända på arbetsordningen och låta den komma närmare arbetsordningen i rollspel har varit ett sätt att öppna för ett annat sätt att se på skapandet av en opera.

– Inom klassisk opera bestäms vanligtvis först handling, sedan samordning och till sist omgivning. Därefter kommer instruktioner med libretto, partitur och iscensättning, varpå artisterna levandegör verket i text, ton och aktion, säger hon.

I rollspel är ordningen den omvända där spelmiljön och dess möjligheter bestäms först, Därefter presenteras utmaningar, vilka utvecklas genom karaktärernas val och handlingar för att driva händelseförloppet framåt.

– Opera som upplevelseform kommer med särskilda förväntningar som inte är helt lätta att utmana. Men genom att förändra den sociala dynamiken kan även operakonsten utvecklas i nya riktningar, säger Hedvig Jalhed.

Om avhandlingen

Doktorandens namn: Hedvig Jalhed

Telefon: 0703-30 29 78

E-post: hedvig@jalhed.se

Avhandlingens titel: An Operatic Game-Changer: The Opera Maker as Game Designer and the Potentials of Ludo-Immersive Opera

Disputation: Fredag 18 februari 10.00 i Lingsalen, Högskolan för Scen och Musik, Göteborgs Universitet (disputationen föregås av en konstnärlig presentation torsdag 17 februari i Malmgrensalen med drop-in 18.00–19.30)

Avhandlingen kan beställas genom: Anna Frisk, anna.frisk@konst.gu.se

Den är även tillgänglig online på: http://hdl.handle.net/2077/70289