Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Rektor om placeringen av Jämställdhetsmyndigheten: "Välkommet och riktigt beslut"

Publicerad

Idag meddelade regeringen att den nya Jämställdhetsmyndigheten placeras i Göteborg. Rektor Pam Fredman välkomnar beslutet. Dels eftersom det finns stor kunskap inom området i Göteborg, dels för att det är bra att fler kvalificerade arbeten inom myndighetssfären nu hamnar i Västsverige.

I ett pressmeddelande säger jämställdhetsminister Åsa Regnér att det är en sammantagen bedömning som gör att myndigheten placeras i Göteborg.

Pam FredmanPam Fredman, rektor vid Göteborgs universitet, tycker att beslutet både är välkommet och riktigt.

– Det finns stor kunskap i de här frågorna i Göteborg, till exempel har det Nationella sekretariatet för genusforskning funnits här i snart 20 år. Dessutom kommer placeringen av en ny myndighet att skapa behov av kvalificerad arbetskraft.

Regeringen har under mandatperioden talat om att placera myndigheter utanför Stockholm. Därför har Göteborgs universitet och Chalmers tillsammans med Göteborgs stad, Västra Götalandsregionen och Västsvenska handelskammaren lagt in en ansökan till regeringen om att fler myndigheter bör placeras i Västsverige.

En av dessa är Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) som när Storbritannien lämnar EU kommer att behöva ett nytt hemland. En annan var myndigheten för jämställdhet, som alltså nu hamnar i Göteborg.

– Många av våra utbildningar riktar sig till en arbetsmarknad som nästan uteslutande finns i Stockholm. Placeringen av Jämställdhetsmyndigheten är därför viktig för utvecklingen i Göteborg och Västsverige. Förhoppningsvis överväger regeringen placeringen av fler nya myndigheter till Västsverige, säger Pam Fredman.

Organisationskommittén leds av Kerstin Alnebratt

Regeringen har nu tillsatt en organisationskommitté som ska vidta de åtgärder som krävs för att Jämställdhetsmyndigheten, som kommer att ha mellan 75 och 90 medarbetare, ska kunna påbörja sitt arbete redan den 1 januari 2018.

Till kommitténs särskilda utredare har regeringen utsett Kerstin Alnebratt, föreståndare för Nationella sekretariatet för genusforskning, som därför kommer att vara tjänstledig från Göteborgs universitet under hela 2017. I uppdraget ingår väldigt konkreta uppgifter som att hitta lokal, upprätta ekonomi-, it- och andra administrativa system. 


– Andra uppgifter är organisation och bemanning, liksom att skriva förslag på instruktion för myndigheten.

Kerstin AlnebrattKerstin Alnebratt ser stora möjligheter till samverkan mellan den nya myndigheten och Nationella sekretariatet för genusforskning.

– Stora delar av det myndigheten ska jobba med i form av stöd för jämställdhetsintegrering bedrivs idag på sekretariatet och där krävs en bra form för verksamhetsövergång. Men självklart finns på sikt stora möjligheter till samverkan mellan myndigheten och Göteborgs universitet, samtidigt som myndigheten förstås också ska samverka med verksamheter på andra håll i landet, säger Kerstin Alnebratt.

Andra uppdrag inom jämställdhetsområdet som idag finns spridda på olika myndigheter kommer också att flyttas till den nya myndigheten.

Myndighetens uppgifter

  • Bidra till en strategisk, sammanhållen och hållbar styrning och ett effektivt genomförande av jämställdhetspolitiken.
  • Ansvara för uppföljning, analys, samordning och stöd utifrån de jämställdhetspolitiska målen.
  • Fördela bidrag till jämställdhetsprojekt och kvinnors organisering.
  • Samordna, genomföra och följa upp den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck.
  • I övrigt bistå regeringen, till exempel i det internationella samarbetet på området.