Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Projektstöd från Formas

Publicerad

CFT-forskare har tilldelats projektstöd från Formas inom utlysningen Hållbar turism och besöksnäring. Den totala budgeten för projektet är 15,5 miljoner och förvaltas av Malmö universitet. Eva Maria Jernsand (företagsekonomi) och Helena Kraff (design) har beviljats medel för 50% forskning vardera under fyra år (2019-2022).

Projektets övergripande syfte är att utforska Turismens roll i mångkulturella samhällen (TiMS), främst i Sverige men även i andra länder, samt att agera för inkludering och representation av mångfald i turismutvecklings- och platsvarumärkesarbete. TiMS originalitet ligger i ett tvärvetenskapligt förhållningssätt till turismstudier, som inbegriper design, socialt arbete, migrationsstudier och marknadsföring.

Målen är att förstå hur platsers och destinationers pluralitet kommuniceras, representeras och upplevs; förstå deltagande processer inom turism och dess resultat, t ex vem som kontrollerar dem, vem som inkluderas, vilkas åsikter som anses legitima och hur konflikter hanteras; samt att utforska turismens potential att stärka relationer, bidra till interkulturella utbyten mellan människor och skapa multidimensionella destinationer.