Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Professor Jan-Eric Gustafsson ledamot i ny skolkommission

Publicerad

Jan-Eric Gustafsson, professor i pedagogik vid Göteborgs universitet, är en av ledamöterna i regeringens nya skolkommission.

Utbildningsminister Gustav Fridolin och gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic har offentliggjort ledamöterna i regeringens nya skolkommission. Kommissionen som består av 14 ledamöter med representanter från flera verksamhetsområden, däribland forskare och skolledare, ska lämna förslag till nationella målsättningar och en långsiktig plan med utvecklingsområden för skolan. Senast i januari 2016 ska kommissionen presentera en tidplan för dess fortsatta arbete som ska slutredovisas i januari 2017. Kommissionen leds av Anna Ekström, generaldirektör för Skolverket.

– Det största värdet med Skolkommissionen är nog att det blir möjligt att göra en samlad analys och att lägga fram förslag till åtgärder, utan att arbetet påverkas av partipolitiska överväganden, säger Jan-Eric Gustafsson i en kommentar.

– Jag tror att mitt främsta bidrag till arbetet kommer att vara forskningsperspektivet på orsakerna till de sjunkande resultaten och den försämrade likvärdigheten, och möjligen också möjliga åtgärder, säger han.