Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Pris till aerosolforskare

Publicerad

Professor Mattias Hallquist var mottagare av Nordic Society for Aerosol Research (NOSA) Aerosologist-pris 2019.

NOSA:s syfte är att främja aerosolforskning, tvärvetenskapligt samarbete mellan medlemmar, att underlätta informationsutbyte till medlemmar och allmänheten genom arrangemang av symposier, att stödja internationellt samarbete och idéutbyte och att främja återväxt och utbildning inom aerosolvetenskaper.

En glad Mattias Hallquist med utmärkelsen i händerna.Mattias Hallquist tilldelas priset för att han har täckt in alla NOSA:s syften.

Motiveringen lyder: ”Årets mottagare har gjort ett omfattande forskningsbidrag inom flera områden inom aerosolvetenskap. Som lärare och promotor för att rekrytera nya forskare är han lärare på både basnivå, masternivå och doktorandnivå och har också arrangerat nordiska sommarskolor i aerosolvetenskap.”

– Jag känner mig djup hedrad av detta pris, dels som ett kvitto på den forskning jag utfört men framförallt då att NOSA har ett syfte att unga forskare ska lära av varandra, samverka och utvecklas inom ett betydelsefullt område.

Juryn motiverar också priset med att Mattias Hallquist har ett stort nätverk inom aerosolsamhället och samarbetar med andra forskare i Europa, USA och Asien.

”Mottagaren har också varit aktiv när det gäller att informera och utbilda både politiker och beslutsfattare samt allmänheten om vikten av luftföroreningar beträffande hållbara städer och klimatpåverkan.”

Mattias Hallquists insats med Stadsvandring med luftforskare under Göteborgs vetenskapsvecka är ett exempel på detta, framhåller juryn, som också påpekar att årets prismottagare är en tidigare president för NOSA och har också” lyckats organisera en utmärkt europeisk aerosol-konferens i år.”

Nordic Society for Aerosol Researchs (NOSA) grundades 1978.