Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Placerar Göteborgs universitet på plats 205 i världen

Publicerad

Den 10 september presenterade analysföretaget QS sin ranking av världens universitet. Göteborgs universitet placeras på plats 205, vilket är tolv placeringar ned jämfört med förra årets lista. Men rankingen är ifrågasatt.Tabellen nedan visar att listan är tämligen instabil. Flera lärosäten ändrar sin placering markant från ett år till ett annat. Bland de andra svenska lärosätena kan noteras att KTH steg 24 placeringar och att Chalmers steg 21 placeringar och passerade GU.

Eftersom QS inte publicerar de egentliga värdena för varje indikator är det svårt att veta exakt vad förändringar från ett år till ett annat egentligen beror på, men en jämförelse med andra svenska lärosäten indikerar att förklaringen till GU:s förändring framförallt ligger i indikatorerna Employer Reputation (-22 placeringar), Faculty/Student (-113 placeringar) och International Students (mer än 185 placeringar bakåt).

"Borde använda breda intervall"

– Att placeringarna kan förändras så mycket på bara ett år visar hur tätt det är mellan universiteten. Små förändringar i de absoluta värden får stora utslag i indikatorerna. QS borde använda en handfull breda intervall i sina indikatorer, istället för dagens promilleskillnader, säger Magnus Gunnarsson, utredare vid Göteborgs universitets enhet för analys och utvärdering.

QS-rankingen bygger på sex indikatorer. Den tyngsta indikatorn, 40 procent, är Academic Reputation som är en enkätundersökning om vilka lärosäten som har bäst rykte. Den exakta svarsfrekvensen här är okänd, men allt pekar på att den är mycket låg (5-10 %), samtidigt som urvalet är skevt. Cirka 200 000 inbjudningar skickas ut varje år och resultaten baseras på tre års samlade svar.

– Den tidigare kritiken mot QS kvarstår. Enkätundersökningarna är inte representativa, anseendeindikatorerna har orimligt stor vikt, avsaknaden av fältnormering gör medicin och naturvetenskap starkt gynnade i citeringsindikatorn, och uppgifter om anställda och studenter är mycket svåra att jämföra både inom och mellan olika utbildningssystem, säger Magnus Gunnarsson.

INDIKATORER QS-LISTAN
Academic Reputation (40 procent)
Employer Reputation (10 procent)
International Faculty (5 procent)
International Students (5 procent)
Faculty Student (20 procent)
Citations per Faculty (20 procent)

SVENSKA LÄROSÄTEN PÅ QS-UNIVERSITETSRANKING 2011-2013

  2011 2012 2013
Lunds universitet 86 71 67
Uppsala universitet 83 81 79
KTH 180 142 118
Stockholms universitet 178 171 170
Chalmers 202 223 202
Göteborgs universitet 184 193 205
Umeå universitet 273 297 289
Linköpings universitet 401-450 340 331

QS World University Rankings produceras sedan 2004 årligen av analysföretaget QS.