Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Pam Fredman ny ordförande för universitetsorganisationen IAU

Publicerad

Pam Fredman. Foto: Johan Wingborg.Göteborgs universitets rektor Pam Fredman har valts till ny ordförande för den globala universitetsorganisationen International Association of Universities, IAU. Organisationen är kopplat till FN-organet UNESCO och har över 600 medlemmar i 130 länder.

Det var vid IAU:s femtonde generalkonferens i Bangkok den 13–16 november, som Pam Fredman valdes till ny ordförande för IAU under en fyraårsperiod. Hon efterträder professor Dzulkifli Abdul Razak från Malaysia. Uppdraget som ordförande för IAU motsvarar ungefär en halvtid och kommer lägligt. Den 30 juni 2017 slutar Pam Fredman som rektor för Göteborgs universitet under elva år.

– Jag känner mig väldigt hedrad av uppdraget och ser fram emot att arbeta med högre utbildning i ett internationellt perspektiv. IAU har bland annat en viktig roll i att samla världens universitet och den högre utbildningen kring arbetet med en hållbar utveckling, säger rektor Pam Fredman.

Pam Fredman anser att utbildning på alla nivåer har en avgörande roll för att de 17 hållbarhetsmål som FN inrättade i september 2015 ska bli verklighet. IAU som organisation var också delaktig i den process som ledde fram till att utbildning finns med som ett eget mål bland de 17 målen. Dessa ska vara uppnådda till 2030 (Agenda 2030).

– Betydelsen av högre utbildning för att Agenda 2030 och de 17 hållbarhetsmålen ska uppnås förtydligades också under IAU-konferensen i Bangkok.

Som en punkt på den tre dagar långa IAU-konferensen, presenterade Pam Fredman också Göteborgs universitets klimatstrategi. Denna genomfördes 2010–2015 och ledde till att koldioxidutsläppen från universitetets energianvändning och tjänsteresor minskade med 18,5 procent. Exemplen illustrerar enligt Pam Fredman hur viktigt det är att koppla klimatet till universiteten och den högre utbildningen.

IAU är ett globalt nätverk som startade 1950 under beskydd av UNESCO, FN:s fackorgan för utbildning, vetenskap och kultur. IAU har sitt säte i Paris och delar lokaler med UNESCO.