Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Otillräcklig studentpeng försenar start av logikprogram

Masterprogrammet i logik vid Göteborgs universitet kan inte starta till hösten som var planerat. Studentpengen blev inte tillräckligt stor för att kunna genomföra utbildningen vid humanistiska fakulteten.

Hösten 2016 skulle ett helt nytt internationellt och tvärvetenskapligt masterprogram i logik ha startat. Tanken med utbildningen är att kunna ge studenter som läst matematik, filosofi, lingvistik eller datavetenskap nya verktyg för kvalificerade jobb inom exempelvis industrin.

– Tyvärr finns det inte ekonomiska förutsättningar att ge utbildningen med den studentpeng som tilldelats. Vi nödgas att ställa in programmet 2016 när den naturvetenskapliga pengen uteblev, säger Fredrik Engström, en av de programansvariga vid institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori.

Det går inte att säkra kvaliteten i utbildningen då de tilldelade medlen bara täcker en del av de planerade undervisningstimmarna. Dekanen vid humanistiska fakulteten har fattat beslutet om att inte starta till hösten.

– Allt annat är på plats. Vi har lärare och studenter men vi kan inte genomföra programmet. Det är den krassa verkligheten. Nu saknas ett fungerande system för hur studentpeng tilldelas kurser och det blir ett allvarligt hinder för att starta undervisningskrävande, tvärvetenskapliga utbildningar – vid såväl de humanistiska som de samhällsvetenskapliga fakulteterna, säger Fredrik Engström.

Men han tror att situationen kommer att ändras och att det blir en ny ansökningsomgång hösten 2017. Diskussionen om finansiering fortsätter på central nivå inom Göteborgs universitet.

För mer information om det planerade logikprogrammet Logic Master’s Programme, se flov.gu.se/mil
eller kontakta Martin Kaså, tel: 031-786 4287, e-post: mil-info@gu.se