Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Omfattande digitaliseringsprojekt räddar byggforskning

Publicerad

Göteborgs universitetsbibliotek har i ett samarbete med Lunds tekniska högskola digitaliserat och tillgängliggjort 2 500 rapporter från Byggforskningsrådet (BRF). Digitaliseringen har gjorts för att rädda många års kunskap inom byggnadsområdet.

Byggforskningsrådet (1944−2000) finansierade forskning inom byggande och samhällsplanering, men hade även som uppgift att informera om forskningsresultaten. Totalt publicerades drygt 4 500 rapporter där i stort sätt alla tänkbara ämnen inom byggande och samhälle behandlades.

När den största databasen för svensk byggforskning, Byggdok, och dess bibliotek avvecklades 2004 fick bibliotekarien Helena Klein, då vid Lunds tekniska högskola uppdraget att ta hand om rapporterna, som annars skulle kasseras. Efter ett antal år föddes idén att de kunde digitaliseras istället för att förvaras i biblioteksmagasin.

− Det viktigaste var att rapporterna skulle synas i Libris nationella bibliotekskatalog, därför var samarbete med ett annat bibliotek en förutsättning för projektet, säger Helena Klein.

Göteborgs universitet ställde sig positiv till idén och universitetsbiblioteket har under 2016 arbetat med att digitalisera 2 500 av byggforskningsrapporterna från åren 1970−1994, där inga upphovsrättsliga hinder fanns.

− Vi har skannat, texttolkat, publicerat och länkat upp de digitaliserade pdf:erna från rapportserien i Libris nationella bibliotekskatalog. Vi har också långtidsarkiverat bildfilerna som ingår i samlingen, säger Lennart Stark, digitaliseringskoordinator på Göteborgs universitetsbibliotek.

Litteratur som tidigare fanns i databasen Byggdok var sällan ämnesklassificerad i bibliotekskatalogerna. Därför underlättar digitaliseringsprojektet för både forskare, studenter och företagare att hitta relevant litteratur inom byggforskning.

−Inom byggrelaterande ämnen blir många skrifter inte lika lätt föråldrade Men det är fortfarande viktigt att kunna göra historiska återblickar och veta hur man tänkte förr kring samhällsbyggnad, arkitektur med mera, inte minst när det gäller äldre byggnader, säger Helena Klein.

Mer information:
Lennart Stark, Göteborgs universitetsbibliotek, telefon: 0766−18 44 25, e-post: lennart.stark@ub.gu.se
Helena Klein, Lunds universitet, e-post: helena.klein@luhm.lu.se