Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Olof Palme - ännu mer uppskattad efter sin död

Publicerad

Som ledare för Socialdemokraterna 1969-1986 hör Olof Palme till de topp-tio mest populära svenska partiledarna under de senaste fyrtio åren. Men han var inte mer populär än sitt parti. Det blev han först efter sin död 1986. En färsk rapport från Valforskningsprogrammet visar att sympatierna för den bortgångne Olof Palme ökade i alla sociala och politiska läger efter mordet, och mest påtagligt bland hans motståndare längst ut till höger.

Bild
Olof Palme tidigt 1970-tal.
Ingen i den nuvarande generationens partiledare är ens i närheten av Olof Palmes popularitet.
Foto: Oiving / CC BY-SA

Ända sedan valet 1979 har Valforskningsprogrammet vid Göteborgs universitet mätt svenska partiledares popularitet. Hittills har mätningarna gjorts vid tolv val och omfattat fyrtio olika partiledare. Olof Palme fanns med i första mätningen 1979 och sedan vid ytterligare tre tillfällen – 1982, 1985 och 1988. Sista gången 1988 var han inte i livet. Olof Palme mördades i Stockholm 1986.

Vanligare att gilla partiet mer än dess ledare

Valforskningsprogrammets undersökningar av partiledarnas grad av uppskattning sker med hjälp av en ogillar-gillarskala med värden mellan -50 (ogillar) till +50 (gillar). Partiernas popularitet mäts med samma skala vilket gör det möjligt att jämföra partiledarnas uppskattning med partiernas.

– I Sverige är det vanligare att man tycker bättre om sitt parti än om partiledaren. I de tolv riksdagsvalen som vi undersökt är det endast 15 procent som gillar den egna partiledaren bättre än partiet, säger Sören Holmberg, seniorprofessor i statsvetenskap.

Olof Palme var en populär partiledare och finns med på tio-i-topplistan bland de fyrtio partiledarna som mätts sedan 1970-talet.

– Mest populär har Fredrik Reinfeldt varit med en genomsnittlig uppskattningssiffra på +21 bland samtliga röstberättigade vid valet 2010. Olof Palmes bästa resultat som partiledare är +12 vid valet 1982, vilket ger honom en nionde plats på partiledarnas popularitetslista. Den avlidne Olof Palmes ännu högre resultat 1988, +19, är inte jämförbart, men hade givit honom en andra plats på popularitetslistan.

Antipatin från högerkanten mildrades

Som partiledare var Olof Palme mest uppskattad i sociala och politiska grupper som också sympatiserade med Socialdemokraterna – personer med lägre utbildning, arbetare, äldre och personer som stod ideologiskt till vänster. Minst uppskattad var han bland jordbrukare, företagare, högre tjänstemän, universitetsutbildade och personer som stod ideologiskt till höger. Men han var aldrig mer populär än det egna partiet, tvärtom hade han i de flesta sociala och politiska grupper ett något svagare stöd än det socialdemokratiska partiet under hela perioden 1979-1985. Det gällde bland samtliga väljare också bland dem som stödde Socialdemokraterna.

Efter mordet 1986 ändrades detta.

– Den avlidne Olof Palme är mer populär i valundersökningen 1988 än under hela den period han var aktiv partiledare och statsminister. Ökningen sker i alla sociala och politiska grupper men var mest påtaglig bland de som varit mest negativa till honom, hans politiska motståndare längst ut till höger i politiken, säger Sören Holmberg.

Mer information

Det är långt ifrån alla som platsar på Valforskningsprogrammets tio-i-topp-lista. Ingen i den nuvarande generationens partiledare är ens i närheten av Olof Palmes popularitet. Vid valet 2018 uppvisade Annie Lööf (C) med +6 och Ulf Kristersson (M) med +5 högst uppskattningssiffror bland samtliga svarande i Valundersökningen. Statsminister Stefan Löfven (S) uppnådde endast en snittsiffra på +3 bland samtliga svarande och +29 bland S-sympatisörer.

Ta del av rapporten: Holmberg, Sören & Per Hedberg (2020). Olof Palme (S) – en populär partiledare. Valforskningsprogrammets rapportserie 2020:8. Göteborgs universitet: Statsvetenskapliga
institutionen.