Bild
Skolgård i stilla gryning
Foto: Ellika Henrikson
Länkstig

Ökad skärmtid och mindre rörelse för barn och unga under pandemin

Publicerad

Pep-rapporten 2020 visar att endast 9 procent av barn och unga når upp till rekommenderade nivåer när det gäller kost och fysisk aktivitet, och att många rört sig mindre än vanligt under coronapandemin.

Under hösten 2020 genomfördes Pep-rapporten, en undersökning med syftet att öka kunskapen om barn och ungas hälsa. För tredje året i rad bjöds 29 000 slumpmässigt utvalda barn in till att tillsammans med vårdnadshavare svara på en webbenkät med frågor om kost och fysisk aktivitet.

Lägre fysisk aktivitet under pandemin

I 2020 års Pep-rapport lades ett extra fokus på att undersöka hur coronapandemin påverkat barn och ungas hälsa och mående. Resultaten visar att i genomsnitt 1 av 5 barn svarat att de rört sig mindre under pandemin. Andelen är som störst bland ungdomar som går på gymnasiet där nästan var tredje svarat att de varit mindre aktiva under pandemin. Samtidigt svarar var tredje person att skärmtiden ökat jämfört med innan pandemin.

Få barn når upp till de allmänna rekommendationerna

Bland de som svarat på undersökningen är det likt tidigare år få som både ätit och rört sig enligt de rekommendationer från Livsmedelsverket och WHO som ligger till grund för analysen. Endast 9 procent svarar att de har ätit den rekommenderade mängden frukt och grönt under gårdagen, ätit fisk 2-3 gånger i veckan och samtidigt rört sig enligt rekommendationen på 60 minuter per dag under den senaste veckan.

Många barn som svarade på undersökningen utövar regelbundet  någon form av fysisk aktivitet på sin fritid, men analysen visar också att denna andel sjunker med lägre inkomstnivå. Av barn till låginkomsttagare är det 51 procent som ägnar sig åt någon form av fysisk aktivitet på sin fritid, medan samma siffra för barn till höginkomsttagare är 83 procent.

Om undersökningen
  • Pep-rapporten genomförs av SOM-institutet i samverkan med Generation Pep och Karolinska Institutet
  • Urval: 29 000 barn och unga mellan 4-17 år, slumpmässigt utvalda från folkbokföringsregistret.
  • Datainsamling: 8 000 svar samlades in mellan 21 september och 6 december 2020. Svarsfrekvensen var 29%
  • Läs mer om undersökningen och resultaten på GenerationPeps webbplats